JusNytt

Høyesterett om kildevern

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Høyesterett avsa høsten 2010 dom i den første saken her til lands om kildevernet rekkevidde på Internett. Saken gjaldt politiets begjæring om utlevering av IP-adresse på bakgrunn av en persons egenpubliserte informasjon om et straffbart forhold med ham selv som gjerningsmann. Gjennom denne dommen kommer kildevernets prinsippielle begrunnelse klart til uttrykk.

.
Read more...
 

Opphavsrett: WIPO lanserer ny database

E-mail Print PDF
There are no translations available.

JusNytt_wipo_logoWIPO har i dag lansert WIPO Lex. Dette er en gratis nettjeneste som inneholder rettskilder innen opphavsrett fra en rekke ulike jurisdiksjoner over hele verden. Målsetningen er å kunne tilby en fullverdig database som gir en oversikt over nasjonal lovgivning og forpliktende konvensjoner for alle land som ligger i systemet.

.
Read more...
 

Ytringsfrihet: Kildevernet styrket etter Sanoma

E-mail Print PDF
There are no translations available.

JusNytt_nederland_dojDen europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) kan i spesielt viktige saker samles i såkalt storkammer, altså EMD i plenum. Den 14. september 2010 kom det en slik viktig storkammeravgjørelse, i saken mellom mediebedriften Sanoma Uitgevers mot den nedelandske stat. Staten hadde ved påtalemyndigheten pålagt journalister i bladet Autoweek å levere ut råopptak gjort i forbindelse med en reportasje. Det spesielle her var at bildene fra opptakene ble hevdet å kunne vise en fluktbil benyttet under et ran. Bladet nektet å utlevere bevisene, og vant frem. Nå har det Nederlandske justisdepartementet uttalt at man vil styrke pressens kildevern som en konsekvens av avgjørelsen.

.

Read more...
 

Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM

E-mail Print PDF
There are no translations available.

jusnytt_cd_lock_drm

Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA vernes slik DRM på tilsvarende vis som i Norge etter implenteringen av Infosoc-direktivet. Det vil si at det i utgangspunkter er forbudt å fjerne sperrer som verner om eksemplar av åndsverk. Det amerikanske systemet åpner imidlertid for unntak, som står for 3 år om gangen. Nå var det nettopp en ny runde med vurderinger av unntak, og blant annet såkal jailbreaking av apple-telefoner ble vurdert.

.
Read more...
 

Ytringsfrihet vs opphavsrett: Telenor-saken

E-mail Print PDF
There are no translations available.

File:The Pirate Bay logo.svgViktig sak om regulering av tilgang til tjenester: Vi har nå fått resultatet fra lagmannsretten i den norske Pirate Bay-saken. Både tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser er lagt opp slik at overføringsverdien til lignende saker innen andre rettsområder blir relativt liten, og uten at de helt store linjene blir trukket opp.

.
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 23

JusNytt provides insight and commentaries on current legal events, in-depth articles and analysis on key topics and provides access to an up to date archive with important source material on these focus areas:

Intellectual property
Copyright, patents and trademarks
Areas where the right of use and distribution has potentially significant economic value, and is directly related to non-physical or abstract concepts of right to property. Typical examples are goodwill, trademarks, inventions, design etc. The legal regulation of these rights are severely fragmented, and has grown quite complex as international considerations grow ever more important.

Telecom and IT
Competition Law and Market Regulations

Due to a long history of regulation and public control, Telecom and Competition Law go hand in hand. Following in the wake of the international trend of telemarket de-regulation, this trend has only asserted itself more firmly. The Norwegian market is characterised by high demographic penetration with regard to modern communications technology with consumers, as well as the underlying technological infrastructure.

Content and Media
Freedom of Speech, Distribution of Content and Liability

Rulings on Human Rights from the court in Strasbourg have significant impact on national laws and regulations related to (amongst others) freedom of speech. These rulings have over time led to a silent change og paradigm, wherein freedom of speech is awarded a greater part in the legal landscape. Consequently, traditional values related to the balancing of freedom of speech and similer human rights are not necessarily correct after these rulings from Strasbourg, creating a demand for up to date legal insight into this area of law.

Editor and administrator: Lawyer Halvor Manshaus - with the Lawfirm Schjødt DA in Oslo.

News from ECJ

curia.europa.eu

In-depth Articles

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet There are no translations available.Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aa...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM There are no translations available. Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av di...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller There are no translations available.Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen ...
 

Popular Material


Administrator and editor of the contents on this webpage is lawyer Halvor Manshaus from the Lawfirm Schjødt DA. If you would like to contribute with material or information that is relevant for the users of this site, you can make contact by using the form under "Contact" in the menu above. The point of JusNytt is to make available information and material that is otherwise hard to come by, both for legal professionals and others with an interest for these topics.

The use of text, images or other material from JusNytt without prior permission is not allowed.

The core topic areas for JusNytt are: Intellectual Property (Copyright, Patent and Trademark Law), Telecom and IT (Competition Law and Market Regulations) and Content and Media (Freedom of Speech, Media and Content Distribution & Liability). In addition, there is a section for Legal History with focus on Roman Law, with material centered around the period 500 A.D. (and the Code of Iustinianus: Corpus Iuris Civilis).