JusNytt

Varemerke: Lagmannsretten gir Finn medhold i sak om metasøk og varemerke

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Lagmannsretten har i kjennelse i tvisten mellom Notar og Finn om søketjenester og varemerke på Internett gitt Finn fullt medhold. Kjennelsen berører investeringsvernets rekkevidde på Internett, og inneholder prinsippielle uttalelser om varemerkers funksjon som kvalitetsstempel så vel som reglene om god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

.

Varemerke på Internett

Finn gikk i fjor til søksmål mot flere selskaper i Notar-gruppen for å stanse Notars søketjeneste mot Finns database. Finn tok ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning.

Forføyningssaken ble avgjort av Trondheim tingrett før jul, der det ble slått fast at Notars tjeneste var i strid med god forretningsskikk. Avgjørelsen ble påkjært til lagmannsretten av Notar. Vanligvis er behandlingen i slike kjæremål skriftlig, men her ble det holdt muntlige forhandlinger også for lagmannsretten.

Varemerke som stempel på kvalitet

Lagmannsretten konkluderer med at Notars tjeneste tilbyr Finns innhold med lavere kvalitet. Videre legger retten til grunn at Finns varemerke må forstås som et kvalitetsstempel, og at Notars produkt var egnet til å svekke varemerkets innhold. Dette er et viktig punkt i kjennelsen, som altså slår fast at konkurrenters varemerke må benyttes med varsomhet også på Internett.

Kjennelsen er prinsippiell ved at den berører flere viktige spørsmål, herunder metasøking, varemerkebruk og krav til god forretningsskikk på Internett.

Kjennelsen er enstemmig, men er i skrivende stund ikke rettskraftig. Det underliggende hovedsøksmålet for Trondheim tingrett er foreløpig ikke berammet.

Artikkelforfatter Halvor Manshaus prosederte saken for Finn.

 

JusNytt provides insight and commentaries on current legal events, in-depth articles and analysis on key topics and provides access to an up to date archive with important source material on these focus areas:

Intellectual property
Copyright, patents and trademarks
Areas where the right of use and distribution has potentially significant economic value, and is directly related to non-physical or abstract concepts of right to property. Typical examples are goodwill, trademarks, inventions, design etc. The legal regulation of these rights are severely fragmented, and has grown quite complex as international considerations grow ever more important.

Telecom and IT
Competition Law and Market Regulations

Due to a long history of regulation and public control, Telecom and Competition Law go hand in hand. Following in the wake of the international trend of telemarket de-regulation, this trend has only asserted itself more firmly. The Norwegian market is characterised by high demographic penetration with regard to modern communications technology with consumers, as well as the underlying technological infrastructure.

Content and Media
Freedom of Speech, Distribution of Content and Liability

Rulings on Human Rights from the court in Strasbourg have significant impact on national laws and regulations related to (amongst others) freedom of speech. These rulings have over time led to a silent change og paradigm, wherein freedom of speech is awarded a greater part in the legal landscape. Consequently, traditional values related to the balancing of freedom of speech and similer human rights are not necessarily correct after these rulings from Strasbourg, creating a demand for up to date legal insight into this area of law.

Editor and administrator: Lawyer Halvor Manshaus - with the Lawfirm Schjødt DA in Oslo.

News from ECJ

curia.europa.eu

In-depth Articles

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet There are no translations available.Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aa...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM There are no translations available. Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av di...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller There are no translations available.Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen ...
 

Popular Material


Administrator and editor of the contents on this webpage is lawyer Halvor Manshaus from the Lawfirm Schjødt DA. If you would like to contribute with material or information that is relevant for the users of this site, you can make contact by using the form under "Contact" in the menu above. The point of JusNytt is to make available information and material that is otherwise hard to come by, both for legal professionals and others with an interest for these topics.

The use of text, images or other material from JusNytt without prior permission is not allowed.

The core topic areas for JusNytt are: Intellectual Property (Copyright, Patent and Trademark Law), Telecom and IT (Competition Law and Market Regulations) and Content and Media (Freedom of Speech, Media and Content Distribution & Liability). In addition, there is a section for Legal History with focus on Roman Law, with material centered around the period 500 A.D. (and the Code of Iustinianus: Corpus Iuris Civilis).