JusNytt

Opphavsrett: Redaktører på nett verner om innhold

E-post Skriv ut PDF

En ny standard for å beskytte digitalt publisert innhold på Internett er nå blitt lansert. Denne standarden har fått navnet ACAP, som står for Automated Content Access Protocol. Formålet med ACAP er å hindre søkemotorer og digitale roboter fra å sanke inn informasjon i stor stil fra nettsteder som ikke har gitt samtykke til slik bruk. Dette arbeidet bygger altså videre på den allerede eksisterende standarden for å hindre indeksering av nettsider ved bruk av automatiserte tjenester, Robot Exclusion Standard. 

.

ACAP legger opp til at automatiserte tjenester som aksesserer et nettsted vil motta forespørsler fra den nye protokollen om tilgangsrettighetene roboten opererer ut i fra. Dette gjøres ved et digitalt merke som "festes" på de aktuelle nettområdene, og som den automatiserte tjenesten må forholde seg til.

Initiativtakeren til dette konseptet er WAN (World Association of Newspapers) som ledes av Gavin O`Reilly. O`Reilly uttaler følgende om bakgrunnen for ACAP:

"This industry-wide initiative positively answers the growing frustration of publishers, who continue to invest heavily in generating content for online dissemination and use."

IPA (International Publishers Association) deltar også i arbeidet med ACAP, sammen med European Publishers Council og the European Newspaper Publishers' Association.

Francisco Pinto Balsemão, lederen av EPC, uttaler i en pressemelding:

“ACAP will unambiguously express our preferred rights and terms and conditions. In doing so, it will facilitate greater access to our published content, making it more, not less available, to anyone wishing to use it, whilst avoiding copyright infringement and protecting search engines from future litigation."

ACAP forventes å bli implementert allerede i løpet av inneværende år, og vil kunne utfylle Robot Exclusion Standard som bransjestandard for søkemotorindustrien. Lanseringen av ACAP kommer altså samtidig som søkegiganten Google gikk på en kraftig smell i Belgia, i forhold til bruk av nettopp redaksjonelt innhold uten samtykke.

 

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LB-2016-40184
    Albansk statsborger f. 1985 ble pågrepet i leilighet der han bodde midlertidig og oppbevarte til sammen 704,4 g kokain. Tingretten avsa tilståelsesdom for grov narkotikaforbrytelse...
  • LB-2016-10979
    En 53 år gammel kvinne ble dømt til fengsel i ett år og to måneder, hvorav fem måneder ble gjort betinget, for tilvirkning av marihuana...

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).