JusNytt

Om Jusnytt

1. Konsept

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, debatt og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert tre hovedområder som dekkes fortløpende. Hvert av disse hovedtemaene inneholder ytterligere undertemaer, slik at det til sammen dekkes syv fagområder som delvis er overlappende.

Immaterialrett:

opphavsrett, patentrett og varemerkerett

Telekom:

markedsregulering og konkurranserett

Innhold:

ytringsfrihet og formidlingsansvar

JusNytt inneholder også en del rettshistorisk kildemateriale. Dette materialet stammer fra et arbeide om romerretten som tar for seg keiser Justinians lovsamlingsprosjekt rundt 500-tallet e. kr. Denne materialsamlingen var begynnelsen på det som nå er JusNytt, og ble utarbeidet og tilgjengeliggjort fritt på Internett allerede i 1996. Under denne delen av JusNytt vil du finne deler av Corpus Iuris Civilis, korte keiserbiografier, tidslinjer og en del andre nyttige ting. Jeg har valgt å beholde et menysystem for denne delen av tjenesten som jeg lagde for noen år siden, slik at dette materialet ikke lenger er fullt ut integrert i JusNytt. Akkurat nå er denne delen inaktiv, i det jeg jobber med å integrere dette bedre inn i den eksisterende databasen.

 2. Tjenestens omfang og innhold

 JusNytt tilbyr følgende innhold til leseren:

Nyheter

Aktiv formidling av nyheter innen JusNytts totale dekningsområde. Nyhetene er ikke bare refererende, JusNytt vil også kommentere det som skjer og følge opp saker etter hvert som de utvikler seg. Kun saker som har prinsipiell interesse utover sakens konkrete utfall eller innhold vil være en nyhet i JusNytts forstand.

 

Hver enkelt nyhetsartikkel er presentert som en løpende side, som innebærer at nyhetsartikkelen enkelt kan skrives ut. For å generere ensartede utskrifter av høy kvalitet, vil den enkelte nyhetsartikkel ved et enkelt klikk leveres i PDF-format, som gir en standardisert layout og angir kilde for utskriften.

Artikler

Der nyhetsartiklene gir korte oppsummeringer av siste nytt innen dekningsområdet, gir artiklene dyptpløyende analyser og vurderinger. Artiklene kan sammenliknes med det man ville forventet å finne i et alminnelig juridisk fagtidsskrift. Det som skiller JusNytt fra slike tidsskrift er først og fremst avgrensningen mot de teknisk-juridiske fagområder. I tillegg vil innholdet ligge fullt tilgjengelig og være søkbart på alminnelige søkemotoret på Internett i tillegg til JusNytts egen søketjeneste.

 

Hver enkelt artikkel er presentert som en løpende side, som innebærer at artikkelen enkelt kan skrives ut. For å generere ensartede utskrifter av høy kvalitet, vil den enkelte artikkel ved et enkelt klikk leveres i PDF-format, som gir en standardisert layout og angir kilde for utskriften.

Debatt

Brukere av JusNytt vil kunne registrere seg og bruke debattsidene. Ikke-registrerte brukere vil være i stand til å lese innlegg, men vil ikke selv kunne postere innlegg.

 

Registrering sikrer at brukeren har en aktiv e-postadresse, og medfører at brukeren aksepterer JusNytt brukervilkår. Disse vilkårene stipulerer at brukeren forplikter seg til ikke å postere rettsstridige innlegg på sidene. Mottar JusNytt varsel om innlegg som er rettsstridige, vil disse kunne fjernes.

Dommer

Dommer, kjennelser og tilsvarende rettskildemateriale vil ligge tilgjengelig på et eget område dedikert til dette formålet. Etter hvert som samlingens omfang vokser, vil samlingen i større grad brytes opp i ulike kategorier. Avgjørelsene er allokert sine respektive fagområder, og kan søkes opp i fulltekst ved å bruke JusNytt-søket øverst på siden. Tidligere avgjørelser vil også bli lagt inn i samlingen over tid.

 

Hver enkelt avgjørelse har en kommentar som beskriver innholdet og avgjørelsens betydning som rettskilde.

Lenker

Lenkesamlingen tilbyr snarveier til andre nettsider som tilbyr innhold som vil kunne være av interesse for JusNytts lesere.

3. Målgruppe

Målgruppen er både teknologi- og jusinteresserte. Profesjonelle innen faget vil ha behov for å holde seg oppdatert gjennom JusNytts tjeneste. Samtidig vil informasjonen være lett tilgjengelig og systematisert slik at også andre vil kunne tilegne seg innholdet på en ukomplisert måte.

Innholdet innehar en høy faglig standard, og målsetningen er kvalitet fremfor kvantitet. Redaktøren for tjenesten er Halvor Manshaus, som selv er advokat og arbeider aktivt innenfor alle de områder som JusNytt dekker. Tjenestens tekniske løsning og layout er utarbeidet av Manshaus.

4. Bidragsytere

Debattsidene driver seg selv, ved at leserne posterer innlegg, samt stiller og svarer på spørsmål.

Øvrige deler av innholdet kreve fortløpende oppdatering og arbeide. Artikler blir levert som bidrag fra eksterne eksperter som representerer en særegen kompetanse innen de områder som blir behandlet. I tillegg yter JusNytts tilknyttede skribenter fortløpende innhold mot tjenesten. Tilknyttede skribenter opererer på frivillig basis, dette er et viktig prinsipielt punkt i tjenestens ideologi - innholdet skal kunne tilbys vederlagsfritt til publikum.

5. Registrering av leserne

Leserne kan velge å registrere seg på JusNytt. Registrering vil være påkrevd for å kunne postere innlegg på debattsidene. Dette sikrer at leseren faktisk vedtar brukervilkårene for debattsidene. Samtidig innebærer registreringsprosessen at leseren må ha en operativ e-postadresse for å kunne post innlegg. Dette hindrer at det registreres fiktive lesere som fritt kan postere rettsstridige innlegg.

I tillegg innebærer registrering at en leser vil ha anledning til selv å redigere eller slette egne innlegg.

6. Statistikk

JusNytt generer fortløpende statistikk over antall lesere på daglig om månedlig basis. Etter hvert som antall lesere stiger fremover, vi brukerne kunne deles i en fast lesegruppe, samt en gruppe lesere som mer eller mindre tilfeldig snubler over siden via eksterne søkemotorer eller henvisninger.

Målsetningen er ikke å være størst eller å legge opp til en ukontrollerbar vekst. En sidevisningsfrekvens på ca 1000 lesere i måneden var målsetningen i etableringsåret 2005. (Denne målsetningen ble nådd allerede de første ukene etter at tjenesten ble lansert).

7. Økonomi og drift

Det er lagt ned mange mange hundre timer på tjenestens tekniske utforming. Teknisk vedlikehold, oppdateringer og lignende krever mye tid. I tillegg går det med tid på oppdatering av innhold, artikkelskriving, kontakt med skribenter og lignende arbeide med JusNytt. Det er likevel et poeng at JusNytt skal kunne tilbys gratis, som innebærer at alle brukere har full tilgang til alt materialet som ligger tilgjengelig på JusNytt uten noen form for abonnement eller vederlag.

På serversiden er det investert i en server som er fullt operativ døgnet rundt. Denne har nettverkskort, store lagringsenheter, rask prosessor osv. I tillegg er serveren utstyrt med en rekke programvarekomponenter som driver tjenesten. Her nevnes Apache server 2.0, MySQL, PHP, PHPADMIN, PERL og andre serververktøy.For øvrig er det benyttet et norskutviklet publiseringsverktøy fra ezpublish . Dersom tjenesten noen korte øyeblikk virker treg, kan dette skyldes oppdateringer i databasen, som kjøres periodisk.

 

JusNytt er registert under org nr 987 940 816, og er ikke merverdiavgiftspliktig. Ettersom flere foretrekker å bruke ordet juss fremfor jus, er også jussnytt registrert som domene for JusNytt - www.jussnytt.no er altså det samme som www.jusnytt.no.

.
 

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LF-2016-24555
    Lagmannsretten skjerpet straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd, jf første ledd, jf § 24, fra fengsel i 120 dager til fengsel...
  • LF-2016-7526
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Familierett. Foreldreansvar. Samvær. Barneloven § 42.

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).