JusNytt

Avgjørelser
Fra utlandet
Nr. Article Title Author Hits
1 1984.01.17 Amstrad
Advokat Halvor Manshaus 7544
2 1984.01.17 Betamax
Advokat Halvor Manshaus 7987
3 1999.05.20 EMD: Tromsø
Advokat Halvor Manshaus 7370
4 1999.11.25 EMD: Bratholm
Advokat Halvor Manshaus 7749
5 2005.09.01 Battlenet
Advokat Halvor Manshaus 7289
6 2007.03.01 EMD: Boplikt
Advokat Halvor Manshaus 7869
7 2009.04.09 EMD: Mistenkt
Advokat Halvor Manshaus 7677
8 2009.04.16 EMD: Orderudfoto
Advokat Halvor Manshaus 7665
9 2010.07.27 Library of Congress: DMCA unntak
advokat Jon Wessel-Aas 11991
10 2010.09.14 EMD: Kildevern Sanoma
advokat Jon Wessel-Aas 7527
Injurie
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.09.26 Amok
Advokat Halvor Manshaus 9740
Opphavsrett
Nr. Article Title Author Hits
1 2001.03.09 Scientologi I Swe
Advokat Halvor Manshaus 8056
2 2008.09.21 Huldra
Advokat Halvor Manshaus 9508
3 2008.12.08 Store Studio
Advokat Halvor Manshaus 9319
4 2009.04.17 The Pirate Bay
Advokat Halvor Manshaus 8075
5 2009.12.10 Finch Snowboard
Advokat Halvor Manshaus 11082
6 2010.03.25 Fiskescene
Advokat Halvor Manshaus 7876
Patent
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.11.17 Biomar
Advokat Halvor Manshaus 9379
Privatlivets fred
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.09.26 Amok
Advokat Halvor Manshaus 7860
Varemerke
Nr. Article Title Author Hits
1 2005.12.06 Gule Sider
Advokat Halvor Manshaus 10447

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LF-2015-114302
    Mann på 40 år, kjent skyldig i to tilfeller av ruspåvirket kjøring, hvorav ett med alvorlig personskade til følge, oppbevaring av over 130 gram amfetamin,...
  • LF-2015-112747
    Saken gjaldt anke i en skiftetvist i et dødsbo overført til søksmåls former. Partene i saken var søsken og arvinger etter sine avdøde foreldre. Sistnevnte...

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).