JusNytt

Avgjørelser
Fra utlandet
Nr. Article Title Author Hits
1 1984.01.17 Amstrad
Advokat Halvor Manshaus 6985
2 1984.01.17 Betamax
Advokat Halvor Manshaus 7448
3 1999.05.20 EMD: Tromsø
Advokat Halvor Manshaus 6867
4 1999.11.25 EMD: Bratholm
Advokat Halvor Manshaus 7240
5 2005.09.01 Battlenet
Advokat Halvor Manshaus 6755
6 2007.03.01 EMD: Boplikt
Advokat Halvor Manshaus 7337
7 2009.04.09 EMD: Mistenkt
Advokat Halvor Manshaus 7160
8 2009.04.16 EMD: Orderudfoto
Advokat Halvor Manshaus 7134
9 2010.07.27 Library of Congress: DMCA unntak
advokat Jon Wessel-Aas 10937
10 2010.09.14 EMD: Kildevern Sanoma
advokat Jon Wessel-Aas 6964
Injurie
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.09.26 Amok
Advokat Halvor Manshaus 9264
Opphavsrett
Nr. Article Title Author Hits
1 2001.03.09 Scientologi I Swe
Advokat Halvor Manshaus 7573
2 2008.09.21 Huldra
Advokat Halvor Manshaus 8972
3 2008.12.08 Store Studio
Advokat Halvor Manshaus 8806
4 2009.04.17 The Pirate Bay
Advokat Halvor Manshaus 7521
5 2009.12.10 Finch Snowboard
Advokat Halvor Manshaus 10064
6 2010.03.25 Fiskescene
Advokat Halvor Manshaus 7331
Patent
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.11.17 Biomar
Advokat Halvor Manshaus 8850
Privatlivets fred
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.09.26 Amok
Advokat Halvor Manshaus 7319
Varemerke
Nr. Article Title Author Hits
1 2005.12.06 Gule Sider
Advokat Halvor Manshaus 9842

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LH-2014-197162
    Lagmannsretten kom - som tingretten - til at vilkårene for opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern var oppfylt. Det ble lagt til grunn at vedkommende med...
  • LH-2014-162285
    Saken gjaldt anke over tingrettens overskjønn i naturskadesak. Et uvær med høy vannstand og svære bølger gjorde skade på et kaiområde. Skaden ga grunnlag for...

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).