Instans Oslo tingrett
Dato 26.09.2008
Referanse 08-000979PRI-OTIR/07
Parter Øystein Stray Spetalen vs Dagbladet mfl
Rettsområde Ærekrenkelse, medierett
Beskrivelse Aktsomhetsnormen, krav til det journalistiske håndverk
Avgjørelsen Amok
Kommentar

Dagbladet får i dommen kritikk for manglende faktisk grunnlag for påstander som ble fremsatt i et anonymisert oppslag om Spetalen som også lå til grunn for avisen forside. Avgjørelsen endrer ikke på den eksisterende rettstilstanden på området, men demonstrerer at journalister må utvise normal aktsomhet i tråd med de presseetiske kravene til journalistens håndverk.

.