Instans Oslo tingrett
Dato 08.12.2008
Referanse 08-108668TVI-OTIR/03
Parter Gørild Mauseth vs Norsk Rikskringkasting AS avd Oslo
Rettsområde Opphavsrett
Beskrivelse Spørsmål om sitat fra spillefilm og bruk av bilde
Avgjørelsen Store Studio
Kommentar

Saken gjelder krav om erstatning og oppreisning etter at NRK i programmet Store Studio viste et klipp fra spillefilmen Brent av frost. Klippet ble vist i forbindelse med at en scene fra filmen var blitt parodiert i den nye filmen Kill Buljo. Det aktuelle klippet viser en samleiescene som finner sted på en haug med fisk ombord i en liten robåt, og mot slutten av klippet vises den kvinnelige skuespilleren naken. Klippet ble etterpå lagt ut på nettsidene til NRK, der det lå tilgjengelig for publikum i omtrent 9 dager. Klippet var underlagt en avtale mellom skuespiller og produsent som var ment å regulere bruken i reklamesammenheng eller på noen måte som ville løsrive scenen fra helheten.

Det heter i dommen at det aktuelle klippet er en av norsk films mest berømte elskovsscener, og filmen ble sett av anslagsvis 40.000 mennesker da den gikk på kino i 1997.

Tingretten konkluderer med at klippet i seg selv utgjør et åndsverk, og at det derfor kreves hjemmel i sitatregelen (åndsverksloven § 22) for å fremvise klippet på TV. Samleiedelen av klippet mener tingretten det var grunnlag for å vise, mens retten legger til grunn at det er mer krenkende med "frontal nakenhet". Dette er delvis begrunnet i at referansescenen i Kill Buljo kun inneholdet samleie og ikke nakenhet, samt at den "frontale nakenhet" oppleves som særskilt støtende for skuespillerinnen.Tingretten kommenterer ikke dette i forhold til den mannlige skuespiller som også vises naken, men da bakfra og med bar rompe.

Tingretten legger til grunn at sitatet slik det forelå gikk lenger enn formålet med fremvisning tilsa, slik at man ikke har oppfyllt lovens krav til god sitatskikk. De samme argumenter brukes langt på vei for å begrunne hvorfor klippet heller ikke går fri etter en henvisning til ytringsfriheten.

I erstatningsutmålingen fikk skuespilleren tilkjent erstatning og oppreisning. Det siste på noe uklart grunnlag, ved at NRK delvis hadde erkjent ansvar forut for at grunnvilkårene for oppreisning forelå. Samtidig er det etter undertegnedes oppfatning på det rene at arbeidsgiver ikke hefter for et slikt oppreisningsansvar. Dette er et spørsmål som eventuelt vil bli avklart dersom saken ankes videre til lagmannsretten.

 

.