Instans England. The House of Lords
Dato
Referanse
Parter
Rettsområde Opphavsrett
Beskrivelse sentral avgjørelse på medvirkningsvurdering og ansvar for salg av innretninger som kan ta opp eller overføre eksemplar av åndsverk. Opphavsrett og enerett.
Avgjørelsen Amstrad
Kommentar

Rettighetshaveren CBS hadde saksøkt Amstrad som på den tiden hadde produsert og solgt fritt i markedet en kassettspiller av twin-deck typen. En slik kassettspiller kunne spille av fra en kassett og over til den andre. CBS anførte at innretningen ble brukt for å fremskaffe ulovlige kopier, og at Amstrad derigjennom var ansvarlig for krenkelser av opphavsretten. Saken har mye til felles med Betamax-saken (1984) og den norske DVD-saken (2003).

 

Retten fant her at Amstrad ikke hadde "authorised" (som det var argumentert fra CBS) noen til å begå ulovlige handlinger eller krenke opphavsretten. Det ble pekt på det rent logiske skillet mellom det å gi noen tillatelse til å utføre en handling og det å gi dem et middel eller redskap som kan være egnet til å utføre handlingen. Selv om Amstrad i sin markedsføring selv hadde påpekt fordelene med en twin-deck kassettspiller, herunder at man kunne kopiere kassetter, var det også uttalt fra Amstrad at kopiering medførte behov for samtykke fra rettighetshaveren, og at slik samtykke ikke kunne komme fra Amstrad. Dermed mente retten at Amstrad heller ikke hadde oppfordret eller på annen medvirket til noen ulovlig handling, og kravet fra CBS kunne da ikke få medhold

 

 

.