Instans EMD
Dato 04.09.2009
Referanse 28070/06
Parter A vs Norge
Rettsområde Ytringsfrihet
Beskrivelse Spørsmål om pressedekning av kriminaletterforskning, der avisen i en tidlig fase omtalte en som var i politiets søkelys anonymt, men likevel slik at noen ville kunne identifisere vedkommende. Norge ble dømt for brudd på artikkel 8 i EMK.
Avgjørelsen EMD Mistenkt
Kommentar

Avisen Fædrelandsvennen hadde omtalt politiets etterforskning i baneheia-saken knyttet mot en ikke-navngitt person. Avisen ble frifunnet i Høyesterett, men saken ble klaget inn for EMD, der den omtalte fikk medhold i sin anførsel om at det forelå et brudd på artikkel 8.

Den omtalte forsøkte deretter å få saken gjenopptatt for Høyesterett igjen i Norge, men fikk ikke medhold i gjenåpningsbegjæringen.

.