Instans EMD
Dato 16.04.2009
Referanse 34438/04
Parter Egeland & Hanseid vs Norge
Rettsområde Ytringsfrihet
Beskrivelse Pressebilder tatt i forbindelse med straffesak. Ikke konstatert brudd på EMK artikkel 10.
Avgjørelsen EMD orderudfoto
Kommentar

Pressebilder tatt i forbindelse med straffesak. Ikke konstatert brudd på EMK artikkel 10.

.