Instans EMD
Dato 25.09.1999
Referanse (utdrag - norsk oversettelse)
Parter Nilsen & Johnsen vs Norge
Rettsområde Ytringsfrihet
Beskrivelse
Avgjørelsen EMD Bratholm (norsk utdrag) og EMD Bratholm original
Kommentar

Saken hadde bakgrunn i en lang og opphetet debatt i Norge om etterforskning av påstander om politivold, med spesielt fokus på Bergen. Eksistensen og omfanget av politivold, samt hva som kjennetegnet volden ble undersøkt av forskere, en undersøkelseskomité og av riksadvokaten, og det ble ført en heftig debatt om temaet i litteratur og presse.

Bratholm hadde rettet sterk krititt mot politiet, og ble selv saksøkt av Nilsen og Johnsen for ærekrenkelser. EMD konkluderte med at Bratholm hadde brukt kraftig språk og uttalt seg sterkt, men fant samtidig at debattens karakter og sterke allmenne interesse måtte medføre et tilsvarende sterkt vern under artikkel 10 og ytringsfriheten.

.