JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

Høyesterett avsa høsten 2010 dom i den første saken her til lands om kildevernet rekkevidde på Internett. Saken gjaldt politiets begjæring om utlevering av IP-adresse på bakgrunn av en persons egenpubliserte informasjon om et straffbart forhold med ham selv som gjerningsmann. Gjennom denne dommen kommer kildevernets prinsippielle begrunnelse klart til uttrykk.

.

JusNytt_wipo_logoWIPO har i dag lansert WIPO Lex. Dette er en gratis nettjeneste som inneholder rettskilder innen opphavsrett fra en rekke ulike jurisdiksjoner over hele verden. Målsetningen er å kunne tilby en fullverdig database som gir en oversikt over nasjonal lovgivning og forpliktende konvensjoner for alle land som ligger i systemet.

.

JusNytt_nederland_dojDen europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) kan i spesielt viktige saker samles Klonopin i såkalt storkammer, altså EMD i plenum. Den 14. september 2010 kom det en slik viktig storkammeravgjørelse, i saken mellom mediebedriften Sanoma Uitgevers mot den nedelandske stat. Staten hadde ved påtalemyndigheten pålagt journalister i bladet Autoweek å levere ut råopptak gjort i forbindelse med en reportasje. Det spesielle her var at bildene fra opptakene ble hevdet å kunne vise en fluktbil benyttet under et ran. Bladet nektet å utlevere bevisene, og vant frem. Nå har det Nederlandske justisdepartementet uttalt at man vil styrke pressens kildevern som en konsekvens av avgjørelsen.

.

Googles flaggskip og viktigste inntektskilde er reklameproduktet AdWords. AdWords lar annonsører kjøpe og registrere ord hos Google, som deretter blir knyttet opp mot søkeresultatet når en etterfølgende bruker har gjort et helt vanlig søk. Resultatlisten vil da ikke bare vise de strengt objektivt relevante treff for søket, men også angi treff i AdWords. Slike treff vises i egne oversikter over og til høyre for selve søketreffet. Det aktuelle AdWord vil være koblet mot et reklamebudskap som er utformet av annonsøren. Dette budskapet følger en fast mal, og inneholder en tittellinje og to etterfølgende linjer med tekst.

.

File:The Pirate Bay logo.svgViktig sak om regulering av tilgang til tjenester: Vi har nå fått resultatet fra lagmannsretten i den norske Pirate Bay-saken. Både tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser er lagt opp slik at overføringsverdien til lignende saker innen andre rettsområder blir relativt liten, og uten at de helt store linjene blir trukket opp.

.