store_studio_sakenOslo tingrett har avsagt dom i saken der NRK i Store Studio viste klipp fra filmen
Brent av frost. Hovedspørsmålet i saken var om NRK gikk utover grensen for sitatretten ved å vise et klipp fra det som i dommen omtales som en av norsk films mest berømte elskovsscener. Klippet viser et par som har samleie på en haug med fisk i en liten robåt, og etterfølges av et bilde av kvinnen som da er naken. Tingretten dømte NRK til å betale både erstatning og oppreisning til den aktuelle skuespillerinnen.

. Saken gjelder krav om erstatning og oppreisning etter at NRK i programmet Store Studio viste et klipp fra spillefilmen
Brent av frost. Klippet ble vist i forbindelse med at en scene fra filmen var blitt parodiert i den nye filmen Kill Buljo. Det aktuelle klippet viser en samleiescene som finner sted på en haug med fisk ombord i en liten robåt, og mot slutten av klippet vises den kvinnelige skuespilleren naken. Klippet ble etterpå lagt ut på nettsidene til NRK, der det lå tilgjengelig for publikum i omtrent 9 dager. Klippet var underlagt en avtale mellom skuespiller og produsent som var ment å regulere bruken i reklamesammenheng eller på noen måte som ville løsrive scenen fra helheten.

Det heter i dommen at det aktuelle klippet er en av norsk films mest berømte elskovsscener, og at filmen ble sett av anslagsvis 40.000 mennesker da den gikk på kino i 1997.

Tingretten konkluderer med at klippet i seg selv utgjør et åndsverk, og at det derfor kreves hjemmel i sitatregelen (åndsverksloven § 22) for å fremvise klippet på TV. Samleiedelen av klippet mener tingretten det var grunnlag for å vise, mens retten legger til grunn at det er mer krenkende med "frontal nakenhet". Dette er delvis begrunnet i at referansescenen i Kill Buljo kun inneholdet samleie og ikke nakenhet, samt at den "frontale nakenhet" oppleves som særskilt støtende for skuespillerinnen.Tingretten kommenterer ikke dette i forhold til den mannlige skuespiller som også vises naken, men da bakfra og med bar rompe.

Tingretten legger til grunn at sitatet slik det forelå gikk lenger enn formålet med fremvisning tilsa, slik at man ikke har oppfyllt lovens krav til god sitatskikk. De samme argumenter brukes langt på vei for å begrunne hvorfor klippet heller ikke går fri etter en henvisning til ytringsfriheten.

I erstatningsutmålingen fikk skuespilleren tilkjent erstatning og oppreisning. Det siste på noe uklart grunnlag, ved at NRK delvis hadde erkjent ansvar forut for at grunnvilkårene for oppreisning forelå. Samtidig er det etter undertegnedes oppfatning på det rene at arbeidsgiver ikke hefter for et slikt oppreisningsansvar. Dette er et spørsmål som eventuelt vil bli avklart dersom saken ankes videre til lagmannsretten.