Telenor eier store deler av infrastrukturen som brukes for å tilby bredbånd i Norge. Dermed innehar Telenor en dominerende rolle både på tilbudssiden og på nettsiden. Denne dominerende stillingen er en utfordring for andre bedrifter som ønsker å tilby bredbånd på det eksisterende aksessnettet. En ny rapport fra Sintef belyser disse utfordringene.

. Svært mange energibedrifter er involvert i satsning på telekom og bredbånd.  Dette viser en medlemsundersøkelse utarbeidet av Sintef for Energibedriftenes Landsforening. Den klart største utfordringen er Telenors dominerende stilling i bredbåndsmarkedet, mener et stort flertall av medlemmene. Telenors trenering og overprising av tilgang til aksessnettet fremheves som konkrete problemer i markedet. I rapporten uttrykkes det også misnøye med myndighetenes bredbåndspolitikk og den nåværende reguleringen av markedet.
"Telenor er pålagt å åpne nettene sine for andre aktører, men selskapet finner på tekniske handelshindringer og måter å prise på som holder de mindre bredbåndsselskapene ute. Her må Post- og teletilsynet sterkere inn og lage en mekanisme som kan håndtere klagene og gi forutsigbare regler", sier EBL-direktør Axel Collet til avisen Europower.