JusNytt advokat Halvor Manshaus patent EU-Kommisjonen oppfordrer nå alle interessenter til å fremme sine synspunkter om patentregelverket innenfor EU og Europa, slik at det på sikt kan utarbeides et mer tilpasset og bedre sett med regler.

.

Kommisjonen har satt svarfrist for innspill om patentsystemet til 31. mars 2006. I en pressemelding sier Charlie McCreevy som talsmann for kommisjonen at "Good intellectual property rules are essential: by stimulating innovation and leading to the successful development of new products, they help to generate growth and jobs. We want to maximise these benefits in Europe by making the single market for patents a reality. This is why I am asking businesses and individuals alike to give me their views on how we should move forward to achieve this. Meanwhile we will of course continue to strive for the Community Patent, which remains central to our policy."

Kommisjonen opplyser at det særlig etterlyses innspill på tre konkrete områder:

  • EU-patentsystemet
  • Forslag til forbedringer av det eksisterende patentregelverket
  • Mulige områder der regelverkene kan harmoniseres

Patentreglene i Europe har ulik utforming og er knyttet opp mot forskjellig praksis fra land til land. Ønsket om harmonisering og avklaring av spørsmål som jurisdiksjon over patenttvister, patentering av dataprogrammer osv. vil være viktige faktorer i kommisjonens videre arbeide med patentreglene. Videre vil hensynet til nyskapning og innovasjon stå sentralt, ved at patentreglene skal oppmuntre til nettopp slik virksomhet.

Spørreskjemaet kan lastes ned fra kommisjonens nettsider.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm