JusNytt advokat Halvor Manshaus patent Inngrepssaken mellom RIM og NTP er blitt utsatt av behandlende dommer James Spencer. Saken har vakt enorm interesse i USA, og millioner av amerikanere avventer fortsatt skjebnen til den lille epostsenderen Blackberry. En rekke brukere og virksomheter er blitt tilnærmet avhengig av det lille minikontoret. Tidligere avgjørelser har slått fast at RIM bygger på patentbeskyttet teknologi, men den omstridte Blackberry-enheten er fortsatt ikke blitt forbudt.

. JusNytt har tidligere skrevet om saken mellom Blackberry-produsenten RIM og rettighetshaveren NTP.

Etter å ha hørt nærmere fire timer med innlegg fra partene under en forhandling for underretten i Virginia, besluttet dommer James Spencer å ikke utferdige en umiddelbar forføyning mot RIM. Dommeren har imidlertid uttalt til amerikansk presse at en avgjørelse vil bli tatt så snart som praktisk mulig.

Dommeren sitter med en vanskelig sak, det er det ingen tvil om. Millioner av amerikanere bruker Blackberry, og en rekke virksomheter hevder å være "avhengige". RIM, som produserer Blackberry har spilt stort på at flere offentlige etater i USA bruker enheten. I følge CNN skal det amerikanske Justisdepartementet ha gitt utrykk for bekymring til et eventuelt forbud mot Blackberry. NTP har svart med å presisere at et forbud kun vil bli krevd mot alminnelige brukere, slik at det offentlige vil falle utenfor.

Spørsmålet nå er hvor lang tid dommeren vil bruke på å bestemme seg. Saken har allerede gått litt under fem år i rettssystemet. Samtidig skal USA's føderale høyesterett behandle saken MercExchange v. eBay tidlig denne sommeren. Denne saken gjelder også forføyning i en inngrepssak. Det er dermed ikke umulig at dommeren i Blackberry-saken vil avvente behandlingen i høyesterett. Dette vil samtidig gi partene mulighet til å oppnå et forlik. Det har tidligere vært forliksdiskusjoner, men disse har strandet i tolvte time.