JusNytt advokat Halvor Manshaus patent JusNytt har tidligere omtalt saken mellom Research in Motion (RIM) og NTP om patentrettighetene til de meget populære Blackberry-enhetene. Saken er nå forlikt, og RIM kan fokusere på utvikling og salg av produktet som er blitt en stor suksess i USA.

.

Fra tidligere behandlinger av saken hadde NTP vunnet frem i en underinstans, men saken ble grunnet feil i behandlingen delvis hjemvist til ny behandling. Den opprinnelige beslutningen om å gi NTP en midlertidig forføyning ble også stanset av domstolene inntil hjemvisningsrunden var overstått.

Partene i saken hadde tidligere i saken også fremforhandlet et forlik, men dette strandet i tolvte time. Det var kanskje for å tvinge partene til å gjenoppta disse forliksforhandlingene at dommeren i saken for kort tid siden besluttet å utsette saken. Dommeren skal ha uttalt at han var skuffet over at partene ikke selv hadde funnet frem til noen løsning. Utsettelsen kunne tolkes som en direkte oppfordring til partene selv å komme frem til en løsning. Det er en kjensgjerning at det er vanskelig for rettsvesenet å skulle ta stilling til krav som utelukkende baserer seg på immaterielle verdier. Dette skyldes at konsekvensene av en avgjørelse og verdien av de underliggende rettighetene er vanskelig å fastslå med sikkerhet.

Resultatet ble et forlik mellom partene, der NTP får utbetalt til sammen $ 612,5 millioner. Beløpet tilsvarer omtrent 4 milliarder norske kroner. Det som kanskje gjør saken - og forliket - mest oppsiktsvekkende er at U.S. Patent Office nylig har signalisert at flere av patentene NTP bygget inngrepssaken på, ikke ville bli opprettholdt. Dette kan ha vært et tegn på at NTP har hatt en dårlig sak, men evnet å fremforhandle et etter omstendighetene meget gunstig forlik.

Samtidig er det klart at RIM har hatt et sterkt behov for en avklaring i forhold til et marked som har stilt seg aventende til resultatet i saken. Aksjekursen til RIM spratt i været da forliket ble gjort kjent, og gikk fra litt over tolv dollar til nærmere 85 dollar. 

JusNytt har tidligere skrevet om inngrepssaken mellom NTP og RIM, samt utsettelsen av kjennelse i forføyiningsrunden.