VG er i en fersk dom fra Oslo tingrett blitt frikjent for påstått ærekrenkelse av vokalisten Sigurd Wongraven i black-metal bandet Satyricon.

.

Oslo tingrett har lagt avgjørende vekt på tolkningen av reportasjen, der konklusjonen ble at det ikke var fremsatt noe injurierende utsagn. Det var følgelig ikke nødvendig for tingretten å ta stilling til hvorvidt utsagnene var rettsstridige. Wongraven hadde tidligere i saksgangen fått medhold hos forliksrådet i Oslo. Forliksrådet har ingen særsilt juridisk kompetanse, mens saker om ærekrenkelse - særlig spørsmålet om det foreligger rettsstrid - inneholder til dels ganske kompliserte juridiske vurderinger.

Black-metal bandet Satyricon var i desember 2004 på turne i Canada, og hadde med seg to innleide gitarister. Etter en konsert i Toronto ble disse to innleide gitaristene anmeldt til politiet av en kvinne som hevdet å ha blitt dopet ned og deretter voldtatt. Begge gitaristene ble pågrepet og varetektsfengslet. Som følge av dette ble resten av turneen avlyst, og vokalisten Sigurd Wongraven dro hjem til Norge.

Hendelsen var gjenstand for omfattende medieomtale i Norge, og blant annet VG hadde flere artikler om saken. I en av artiklene var Wongraven avbildet, og på en slik måte at han følte seg fremstilt som en av påståtte gjerningsmennene i voldtektssaken.

Saken var først til behandling for Oslo Forliksråd, som tilkjente Wongraven erstatning og saksomkostninger fra VG og den aktuelle journalisten. VG brakte saken videre til tingretten ved å ta ut stevning mot Wongraven.

Tingretten har i dommen lagt til grunn at artikkelen og det tilhørende bildet må tolkes som en helhet, "Og da blir det etter rettens syn åpenbart at det i VGs artikkel ikke er fremsatt noen ærekrenkende beskyldning mot Wongraven."

VG vant saken med fulle omkostninger, og ble representert ved advokat Sigurd Holter Torp fra advokatfirmaet Schjødt.