JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett fildelingKazaa har nå gått med på å betale ut MUSD 115 i kompensasjon til en rekke plateselskaper. Bakgrunnen for utbetalingen er at Kazaa tidlig i september i fjor tapte saken om rettighetsspørsmålene knyttet til fildelingstjenesten. Avgjørelsen fra dommer Wilcox slo fast at Kazaa medvirket til brudd på opphavsretten, ved at Kazaa aktivt bidro til at brukerne fritt kunne utveksle musikkfiler over nettet. Avgjørelsen er blitt fulgt over hele verden, og er et viktig skritt i avklaringen rundt fremtiden til internasjonale fildelingstjenester.

.

Avgjørelsen som gikk i Kazaa's disfavør er meget omfattende. Hele 526 avsnitt brukes til å belyse de faktiske og juridiske forhold som retten har lagt vekt på. Avgjørelsen var et viktig skritt i en langvarig prosess mellom Kazaa og dets eierinteresser på den ene siden, og en hel rekke plateselskaper på den andre siden. Samtidig har det versert en rettstvist også i USA. Kazaa har nå valgt å gi seg, og heller stå som alliert med rettighetshaverne. .

Kazaa vil som en del av forliksavtalen betale ut $ 115 millioner som kompensasjon for den urettemessige nedlastingen av filer som har funnet sted via nettjenesten. I tillegg til denne utbetalingen, skal Kazaa også inngå lisensavtaler med de enkelte plateselskaper. Videre skal Kazaa også luke ut innhold som urettmessig tilbys over tjenesten. Dette skal foregå ved aktiv bruk av filtere som skal fjerne opphavsrettslig vernet materiale

Fra Kazaas eier, Sharman Networks, heter det følgende fra selskapets leder Nikke Hemming i en melding på Sharmans nettside:

“This settlement marks the dawn of a new age of cooperation between P2P technology and content industries which will promise an exciting future for online distribution in general and Kazaa users in particular. It has been our long standing goal for Kazaa to play a significant role in the growing market for licensed online distribution and authorised exchange of copyrighted content using peer-to-peer technology, and this settlement ensures that we will be working together with the content providers to the benefit of consumers, businesses and artists”.

Frem til nå har følgende beskjed vært å lese på nettsidene til Kazaa:

Teksten referer til den aktuelle avgjørelsen omtalt ovenfor. Noen ankerunde slik det siktes til i teksten vil nå ikke lenger være aktuelt. IFPI og RIAA (Recording Industry Association of America), de to mest omtalte organisasjonene innen musikkbransjen og nettkrigen om opphavsrettslig vernet materiale, har sagt seg fornøyde med løsningen som foreligger. Lederen for RIAA, Mitch Bainwol uttaler følgende om forliket:

"This is welcome news for the music community and the legal online music marketplace. Steadily but surely, we are passing another important marker on the remarkable journey that is the continuing transformation and development of the digital marketplace. The winners are fans, artists and labels and everyone else involved in making music, and our partners in the technology community."

Musikkbransjen, og da særlig plateforlagene, har imidlertid selv måttet tåle kritikk for å ha vært trege med å tilby kommersielle og lovlige musikkutsalg på Internett.

Den australske avgjørelsen om Kazaa som forliket tar utgangspunkt i, ligger tilgjengelig i arkivet hos JusNytt.