.

RIM har nylig tatt ut søksmål mot mobilkjempen Samsung, der det kreves stans av markedsføring og salg av Samsungs nye produkt som ble lansert under navnet "BlackJack". I stevningen heter det at produktet ligger for nært opp mot RIM's produkt som går under navnet BlackBerry. RIM har tidligere vært omtalt på JusNytt i forbindelse med en større patentsak som ble forlikt tidligere i år.

RIMs BlackBerry-enheter har først i år blitt introdusert i det norske markedet.

RIM tok 8. desember ut søksmål for US District Court for the Central District of California mot den koreanske mobilprodusenten Samsung Electronics Co. Ltd. Bakgrunnen for søksmålet er at Samsung for kort siden introduserte sin nye smartmobil under navnet "BlackJack". RIM hevder at Samsungs produktnavn utgjør et inngrep i RIMs varemerke og innarbeidede rettigheter.

RIM har anført at "With intentional disregard for RIM's trademark rights, Samsung has used the BlackJack mark in a manner which is confusingly similar to RIM's BlackBerry marks,". Det heter videre fra RIM: "[A]s a result of such acts, Samsung is misleading the public into falsely believing that Samsung's goods and services are connected with RIM's business." RIM synes med andre ord å ville prosedere på at det foreligger en reell forvekslingsfare mellom de to produktene.

Foruten stans av markedsføring og salg av Samsungs nye smarttelefon, krever RIM også at samtlige produserte enheter som bærer navnet "BlackJack" skal destrueres.

RIM har tidligere i år vært involvert i en større patentsak, som ble forlikt mot en utbetaling på USD 612,5.