Google News henter informasjon fra en rekke nyhetsformidlere (nettaviser) på Internett, og publiserer korte referater med lenker til opprinnelsesartikkelen. På denne måten kan brukere av tjenesten effektivt utføre sentraliserte søk mot en rekke kilder samtidig. Problemet viste seg å være at flere av disse kildene ikke har samtykket til Googles tjeneste, og i Belgia gikk organisasjonen Copiepresse til søksmål. Copipresse har nå vunnet runde to i denne saken. Google må stanse deler av tjenesten under trussel av en dagmulkt på 25.000 Euro.

.

Google News henter informasjon fra en rekke nyhetsformidlere (nettaviser) på Internett, og publiserer korte referater med lenker til opprinnelsesartikkelen. På denne måten kan brukere av tjenesten effektivt utføre sentraliserte søk mot en rekke kilder samtidig. Problemet viste seg å være at flere av disse kildene ikke har samtykket til Googles tjeneste, og i Belgia gikk organisasjonen Copiepresse til søksmål. Copipresse vant i fjor den innledende runden i saken, og fikk medhold i en sak om midlertidig forføyning. Google måtte stanse tjenesten og publisere den aktuelle dommen på sine hoved-nettsider under trussel av massive dagmulkter på flere millioner kroner.

Copiepresse fikk altså fullt medhold i denne innledende runden, og retten viste til at faren for økonomisk tap for nyhetsleverandørene, klare forbehold og bruksvilkår som begrenset den aktuelle bruken samt inngrepet i rettighetsbeskyttet materiale til sammen medførte at Googles tjeneste måtte stanses. Google ble i forføynings-kjennelsen pålagt å fjerne alt det aktuelle innholdet, inkludert den informasjonen som var lagret i den omdiskuterte cache som Googe tilbyr, innen ti dager. Retten satte en dagmulkt på 1 million Euro dersom påbudet ikke var etterlevd innen ti dager. I tillegg ble Google pålagt å publisere hele kjennelsen på sine nettsider i en femdagers periode, med en dagmulkt på en halv million Euro.

Google påkjærte kjennelsen, og i forhold til spørsmålet om publisering ble det forgjeves fremholdt at saken nå allerede var kjent blant publikum. Dermed skulle det være unødvendig med et pålegg om publisering. I en kjennelsen i forføyningssaken, som falt 22. september 2006, ble kjennelsen opprettholdt slik at pålegget om publisering ble holdt ved lag. Copiepresse gikk altså til sak for å stanse det de hevdet var inngrep overfor nyhetsleverandørenes databaser og åndsverk. de avsluttende forhandlingene i forføyningssaken fant sted 29. august, og rettens kjennelse om midlertidig forføyining forelå 5. september 2006.

Nå er det kommet en ny avgjørelse i denne saken, der hovedsaken nylig var oppe til realitetsbehandling. I en avgjørelse avsagt 13. februar heter det at Google ikke får publisere slike oppsummeringer som Google News har tilbudt fra de aktulle Belgiske nettavisene. I tillegg er altså søketjenesten pålagt en dagmulkt på 25.000 Euro dersom forbudet ikke etterleves.

Google er tidligere blitt saksøkt i lignende saker, blant annet av AFP (Agence Presse France), som har krevd 17,5 millioner dollar (Google fjernet innhold fra AFP frivilling, men saken er ikke avgjort) og av Perfect 10, som vant frem med sitt krav om å stanse Googles bruk av såkalte thumbnails uten tillatelse i en mye omtalt kjennelse som Google har påkjært.