Flyselskapet Ryanair vant nylig mot Staten i en prinsippiell sak om gebyr på flybilletter. Staten ønsket at samtlige passasjerer med høyere billettpriser skulle belastes gebyrer tilknyttet refusjon av billetter for kunder som ikke reiste med sine billetter, mens Ryanair fremholdt at den enkelte ikke-reisende selv fikk betale dette. Ryanair tapte saken for Markedsrådet og tingretten, men fikk fullt medhold av lagmannsretten. Staten har besluttet ikke å anke avgjørelsen.

. Lagmannsrettens avgjørelse er prinsippiell, ved at den berører forholdet til markedslovens § 9 om urimelige vilkår, og hvor langt Staten kan gå i å overstyre private aktørers autonomi.

Ryanair ble representert av advokat Halvor Manshaus fra Advokatfirmaet Schjødt DA.