I en nylig avsagt kjennelse fra Oslo byfogdembete fikk fotballklubben Manglerud Star Toppfotball medhold i den omstridte drakt-saken. Klubben har ønsket å spille med drakter som inneholder referansen til en nettside der det argumenteres mot det statlige spillmonopolet. Lotteritilsynet har ment at draktene var ulovlige og representerte reklame for pengespill som ikke har tillatelse til å drive i Norge.

. Saken startet med at fotballklubben gjorde det kjent at man ville spille med drakter med lenker til nettsiden www.ansvarligspill.org. Lotteritilsynet reagerte på dette, og uttalte at dette ville være i strid med lotterilovens reklameforbud. Dette forbudet gjør det ulovlig å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse til å drive i Norge. Per dags dato er det kun det statlige spillmonopolet som innehar slik tillatelse.

 

I kjennelsen legger retten særlig vekt på det politiske innholdet i saken, og viser til at ytringsfriheten må tillegges stor vekt ved tolkningen av det aktuelle budskapet. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at aktørene bak nettstedet fremstår med logo og fullt navn, dette gjør ikke selve innholdet til markedsføring. Saken har vakt sterk debatt i media, og er altså ennå ikke endelig avgjort. Kjennelsen er i skrivende stund ikke rettskraftig. Advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA representerer fotballklubben i denne saken.