jusnytt oslo tingrettOslo tingrett har nå avsagt dom i den private straffesaken anlagt av Øystein Stray Spetalen mot Dagbladet og flere av avisens ansatte. Dagbladet får i dommen kritikk for manglende faktisk grunnlag for påstander som ble fremsatt i et anonymisert oppslag om Spetalen som også lå til grunn for avisen forside. Avgjørelsen endrer ikke på den eksisterende rettstilstanden på området, men demonstrerer at journalister må utvise normal aktsomhet i tråd med de presseetiske kravene til journalistens håndverk.

. En mer omfattende omtale av denne saken vil komme om kort tid.

 

Dommen mot dagbladet.