JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

Spillselskapet Ladbrokes saksøkte Staten ved Kultur- og Kirkedepartementet samt Landbruks- og Matdepartementet med krav om å få kjent ugyldig Lotteritilsynets avslag på søknad om tillatelse til å drive og formidle sportsspill, spill på hest og hund, spill på spesielle begivenheter, og tilfeldige nummerspill med faste odds i Norge, og til å etablere "spillebutikker" i Norge underlagt norsk tilsynsmyndighet (Lotteritilsynet). Søknaden gjaldt også adgang til formidling og markedsføring av de spill som finnes på internettsiden Ladbrokes.com. Tingretten har frikjent Staten i sakens første runde.

.

jusnytt oslo tingrettOslo tingrett har nå avsagt dom i den private straffesaken anlagt av Øystein Stray Spetalen mot Dagbladet og flere av avisens ansatte. Dagbladet får i dommen kritikk for manglende faktisk grunnlag for påstander som ble fremsatt i et anonymisert oppslag om Spetalen som også lå til grunn for avisen forside. Avgjørelsen endrer ikke på den eksisterende rettstilstanden på området, men demonstrerer at journalister må utvise normal aktsomhet i tråd med de presseetiske kravene til journalistens håndverk.

.

eu_flaggEU parliamentet har nå stemt over den såkalte "Telekom-pakken", en omfattende revisjon av telereguleringen på Europeisk nivå. Hovedmålet med pakken er å legge til rette for at hele EU-området skal utgjøre et samordnet og harmonisert marked for landbaserte og mobile tjenester samt Internett. Debatten rundt pakken har i stor grad fokusert på tiltak rettet mot fildeling, der ISPer skulle få et mer omfattende ansvar og personlige brukere skulle kunne utestenges fra Internett etter to foregående advarsler. Det er nå duket for videre debatt i EU-systemet rundt dette forslaget.

.

Høyesterett har i dag avsagt dom i saken der bladet Se og Hør ble saksøkt for å ha publisert bilder fra bryllupet til Lars Lille-Stenberg og Andrine Sæther. Saken reiste prinsippielle spørsmål knyttet til grensedragningen mellom retten til privatlivets fred og fotoreglene under Åndsverkslovens § 45c på den ene side, og ytringsfriheten på den andre siden. Høyesterett kom under dissens til at den aktuelle reportasjen i bladet ikke innebar noen rettsstridig krenkelse av privatlivets fred eller retten til eget bilde.

.

jusnytt_cd_lock_drm(Denne artikkelen er på engelsk slik at flere kan få hjelp til å få nettstedene sine opp igjen)

The JusNytt website was recently moved from an old computer in my basement to an external third party provider. Most Internet sites are run off similar providers, and this sometimes results in less control over security and access setttings than you can pull off at home. In addition, many Internet sites are built on standard CMS (content management systems). It is now clear that the Joomla CMS suffers from a critical vulnerability, leaving it and the site hosted by the system open to malicious hacker attacks. This has resulted in an automated mass-attack the last hours, targeting thousands of net sites powered by Joomla . This article briefly describes the issue, and how to defeat the attack. (note: I am not a techie, I just get motivated by someone messing with my site...)

.