JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

I en nylig avsagt kjennelse fra Oslo byfogdembete fikk fotballklubben Manglerud Star Toppfotball medhold i den omstridte drakt-saken. Klubben har ønsket å spille med drakter som inneholder referansen til en nettside der det argumenteres mot det statlige spillmonopolet. Lotteritilsynet har ment at draktene var ulovlige og representerte reklame for pengespill som ikke har tillatelse til å drive i Norge.

.

jusnytt_hoyesterett_trapp.jpgHøyesterett har i dag avsagt dom i den såkalte Plata-saken. Saken gjelder et innslag på NRK der en narkoman på Plata i Oslo blir filmet mens politiet pågriper ham for kjøp av Heroin. Opptaket viser også stedatteren på fem år, og selv om størsteparten av sekvensen viser personene med ryggen til, kunne man se jentas profil i det hun går inn i politiets lokaler.

.

Se og Hør ble 13. februar i dømt for å ha krenket privatlivets fred. I fjor sommer vant Big Brother deltakerne Annette Young og Rodney Karlsen mot bladet i Høyesterett. Denne gangen var det Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther som fikk lagmannsrettens medhold. Går norske domstoler for langt i å verne om privatlivet på bekostning av pressefriheten?

.

Flyselskapet Ryanair vant nylig mot Staten i en prinsippiell sak om gebyr på flybilletter. Staten ønsket at samtlige passasjerer med høyere billettpriser skulle belastes gebyrer tilknyttet refusjon av billetter for kunder som ikke reiste med sine billetter, mens Ryanair fremholdt at den enkelte ikke-reisende selv fikk betale dette. Ryanair tapte saken for Markedsrådet og tingretten, men fikk fullt medhold av lagmannsretten. Staten har besluttet ikke å anke avgjørelsen.

.

Forvaltningen straffer – trolig i stadig større grad. Forvaltningsstraffene tar mange former; tilleggsskatt, tilleggsavgift, overtredelsesgebyr, osv. Kjært barn har mange navn, men ingen som minner om "straff". I forhold til EMK er det imidlertid realiteten som er avgjørende. Mange administrative reaksjoner regnes som straff i EMKs forstand, og må derfor oppfylle konvensjonens rettssikkerhetsgarantier.

.