JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

Jusnytt har tidligere omtalt en sak som gjaldt beskyldninger om fiskefusk. En fisker leverte blåkveite til et fiskemottak. Det ble uenighet om vekten som resulterte i at fiskeren etter hvert anmeldte fiskemottaket. Saken ble slått opp i lokalavisen og i Fiskeribladet. I artiklene fremgår det at fiskeren hadde anmeldt fiskemottaket for underslag. Det ble også brukt uttrykk som "tyveri" og "lurt unna" deler av fangsten. Lagmannsretten har nå opprettholdt tingrettens frifinnende dom i denne saken, som nå går videre i rettsystemet.

Google News henter informasjon fra en rekke nyhetsformidlere (nettaviser) på Internett, og publiserer korte referater med lenker til opprinnelsesartikkelen. På denne måten kan brukere av tjenesten effektivt utføre sentraliserte søk mot en rekke kilder samtidig. Problemet viste seg å være at flere av disse kildene ikke har samtykket til Googles tjeneste, og i Belgia gikk organisasjonen Copiepresse til søksmål. Copipresse har nå vunnet runde to i denne saken. Google må stanse deler av tjenesten under trussel av en dagmulkt på 25.000 Euro.

JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerke EU direktivEF-domstolen har i en nylig avsagt avgjørelse tatt prejudisiell stilling til den såkalte Dysonsaken. Sakens kjerne går på hvorvidt det lot seg gjøre å registrere som varemerke gjennomsiktige beholder som utgjorde en del av det utvendige området på en støvsuger. De engelske myndighetene nektet å registrere varemerkene under henvisning til manglende distinksjon og at varemerkene samtdig var klart deskriptive. EF-domstolen fant at merkene ikke utgjorde varemerker i lovens eller direktivets forstand.

Stavanger tingrett har nylig avsagt dom mot en "spammer". Domfelte lagret enorme mengder e-postadresser og sendte ut reklame for et nettsted til mottakerne. Formålet med masseutsendelsene var å rekruttere domenekjøpere i det som i realiteten utgjorde et pyramidelignende konsept. Selv om de aktuelle e-postlistene kun inneholdt noen få norske adresser, fant retten at norsk rett fikk anvendelse, og avsa fellende dom. Saken er ny i sitt slag her til lands.