JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett fildelingKazaa har nå gått med på å betale ut MUSD 115 i kompensasjon til en rekke plateselskaper. Bakgrunnen for utbetalingen er at Kazaa tidlig i september i fjor tapte saken om rettighetsspørsmålene knyttet til fildelingstjenesten. Avgjørelsen fra dommer Wilcox slo fast at Kazaa medvirket til brudd på opphavsretten, ved at Kazaa aktivt bidro til at brukerne fritt kunne utveksle musikkfiler over nettet. Avgjørelsen er blitt fulgt over hele verden, og er et viktig skritt i avklaringen rundt fremtiden til internasjonale fildelingstjenester.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus kildevern presserett ytringsfrihetNorsk Redaktørforening (www.norid.no) opplyser i en artikkel at TV2 har sendt en klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen med bakgrunn i at politiet har begjært utlevert og mottatt lister som viser telefontraffikk til og fra redaksjonen.

.

Høyesterett har i en nylig avsagt kjennelse åpnet for en videre anvendelse av bevisopptak utenom rettssak enn det som tidligere var antatt. Kravet til spesifisering av bevis er lavere enn det ordinære kravet til provokasjoner, og spesifiseringen kan foretas på et senere tidspunkt enn når begjæring om bevisopptak fremsettes.

.

VG er i en fersk dom fra Oslo tingrett blitt frikjent for påstått ærekrenkelse av vokalisten Sigurd Wongraven i black-metal bandet Satyricon.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerkePost-it vant nylig frem overfor Note-it i en fersk dom fra Kristiansand tingrett. Varemerket Post-it ble registrert i Norge tidlig på 80-tallet, og brukes for selvklebende notatblokker i ulike størrelser som 3M tilbyr for salg. De fleste kjenner nok til disse gule lappene som tapetserer oppslagstavler og kjøleskap. Saken gjaldt hvorvidt betegnelsen Note-it lå for nært opp mot det registrerte varemerket Post-it.

.