JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

JusNytt advokat Halvor Manshaus ytringsfrihet medierett rettslig interessHøyesterett har i en nylig avsagt kjennelse gitt NRK medhold i at rettsvesenet skal vurdere hvorvidt en avgjørelse om forhåndssensur var riktig. Bakgrunnen for saken er at NRK tidligere ble forbudt å sende et dokumentarprogram om en informant som hadde gitt politiet opplysninger og i lengre tid skulle ha samarbeidet under politiets ettforskning av NOKAS-ranet. NRK valgte likevel å sende dokumentarprogrammet, og viste til at begrunnelsen bak forbudet ikke lenger var aktuell, da informantens identitet allerede var blitt gjort kjent. NRK ønsket i ettertid å påkjære forbudet mot å sende programmet, og Høyesteretts kjennelse innrømmer såkalt rettslig interesse i saken, som er nødvendig for å kunne bringe saken videre for rettsvesenet.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett litteratur åndsverkDa Vinci-koden er boken som ble Dan Browns definitive gjennombrudd som forfatter i kjendisklassen. Etter at boken ble en suksess, ble forlaget saksøkt for brudd på opphavsrett av to andre forfattere ved samme forlag. Selv om Dan Brown ikke sto som formell saksøkt for retten, er det liten tvil om at kjernen i saken likevel var Browns forfatterskap.

Søksmålet endte med et klart, og for de fleste ikke uventet, tap for saksøkerne. Det synes likevel som om saksøkerne går ut av saken med en klar gevinst, grunnet mediaomtale og en markant økning i salget av saksøkernes egne bok. Enkelte kommentarer i rettens avgjørelse virker imidlertid kritiske overfor saksøkerne og deres motivasjon for søksmålet.

.

Rettstvisten mellom MercExchange og Ebay går nå til amerikansk Høyesterett. Inngrepssaken følges nøye av resten av Internettbransjen, ettersom utfallet vil kunne få konsekvenser for patentering og restriksjoner på alminnelig anvendte løsninger. Saken kommer opp kort tid etter at Blackberry-produsenten RIM betalte ut omtrent 4 milliarder kroner som minnelig løsning i en annen høyprofilert inngrepssak.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent JusNytt har tidligere omtalt saken mellom Research in Motion (RIM) og NTP om patentrettighetene til de meget populære Blackberry-enhetene. Saken er nå forlikt, og RIM kan fokusere på utvikling og salg av produktet som er blitt en stor suksess i USA.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent Inngrepssaken mellom RIM og NTP er blitt utsatt av behandlende dommer James Spencer. Saken har vakt enorm interesse i USA, og millioner av amerikanere avventer fortsatt skjebnen til den lille epostsenderen Blackberry. En rekke brukere og virksomheter er blitt tilnærmet avhengig av det lille minikontoret. Tidligere avgjørelser har slått fast at RIM bygger på patentbeskyttet teknologi, men den omstridte Blackberry-enheten er fortsatt ikke blitt forbudt.

.