JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

JusNytt advokat Halvor Manshaus saksomkosninger immaterielle verdierBorgarting lagmannsrett har helt nylig avsagt en kjennelse om tilkjennelse av saksomkostninger i en sak om immaterialrettshavers krav om stans i salg av kopinisser og erstatning for tidligere salg. Kjennelsen er interessant fordi den gir anvisninger på hvordan påstanden bør utformes og saken gjennomføres for å vinne frem med et krav på saksomkostninger i immaterialrettssaker. Avgjørelsen er ikke rettskraftig.

.

Juristenes Utdanningssenter har nylig introdusert et årlig kurs under temaet elektroniske medier. Det første kurset i denne serien ble avholdt 25. oktober 2005 på hotell Bristol i Oslo. Kurset fokuserte denne gang på deregegulering av elektroniske markeder, ansvarsforhold og kommersielle nyskapninger.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus minnebrikker ram priser konkurranserettDet koreanske selskapet Samsung er en av verdens største produsenter av minnebrikker (DRAM) til datamaskiner, og har etter flere år i påtalemyndighetens søkelys erkjent å ha drevet med ulovlig prissamarbeide over en lengre periode. Selskapet har i følge amerikanske myndigheter vedtatt en bot på MUSD 300. Dette utgjør den nest største boten i amerikansk antitrust-praksis.

.

Australias High Court har i dag avsagt dom i saken mellom Eddy Stevens og Sony. Saken gjaldt modifisering av Sony's playstation spillkonsoll, og retten tillot såkal "modding" av Playstation. Australias siste instans fant at sperrer i oppstartsdelen av et spill ikke var egnet til å hindre kopiering, og at det å knekke eller forbigå sperrene ikke var lovstridig. Australia innførte i 2001 forbud mot forbigåelse av sperrer som minner om Infosoc-reglene som ble implementert i Norge sommeren 2005.

.

Juristenes Utdanningssenter har introdusert et årlig kurs under temaet elektroniske medier. Det første kurset i denne serien avholdes allerede 25. oktober 2005 i Oslo, og vil fokusere på hvordan ansvar fordeles mellom netteier, tjenestetilbyder over nettet og brukere.

.