JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

Høyesterett avsa i slutten av januar 2005 dom i en sak som gjaldt lenking på Internett til ulovlig frembudte mp3-filer. Saken har vakt interesse, i og med at den legger opp til en diskusjon omkring ansvaret for spredning av lenker til ulovlig frembudt materiale på Internett. Saken åpner også for en diskusjon av medvirkeransvaret forbundet med lenking. Høyesterett løste denne konkrete saken ved å anvende medvirkeransvaret, men har flere prinsippielle uttalelser som har betydning utover denne konkrete saken.

JusNytt_advokat_Halvor_Manshaus_opphavsrett

.