Instans Høyesterett
Dato 25.03.2010
Referanse 2009/1905
Parter Gørild Mauseth & Norsk Skuespillerforbund (intervenient) vs Norsk rikskringkasting AS & Hans-Tore Bjerkaas
Rettsområde Opphavsrett
Beskrivelse Spørsmål om omfanget av sitatretten, kravet til god skikk og begrensninger som ligger i bruken. Spørsmålet om innholdet i sitatet i seg selv legger føringer eller begrensninger.
Avgjørelsen Fiskescene/Store Studio Høyesterett
Kommentar

Hovedspørsmålet i saken var om NRK gikk utover grensen for sitatretten ved å vise et klipp fra det som i dommen omtales som en av norsk films mest berømte elskovsscener. Klippet viser et par som har samleie på en haug med fisk i en liten robåt, og etterfølges av et bilde av kvinnen som da er naken. Tingretten dømte NRK til å betale både erstatning og oppreisning til den aktuelle skuespillerinnen. Lagmannsretten frikjente NRK, mens Høyesterett stadfestet dommen fra tingretten.

 

.