Europadomstolen (ECJ - European Court of Justice) har i en ny avgjørelse tatt stilling til hva som kreves av selve overføringen fra en database for at handlingen skal kunne utgjøre et inngrep. I denne saken var det spørsmål om kopieringen måtte være digital i sin natur, eller om en manuell og mindre strukturert overføring ville være tilstrekkelig omfattende til å kunne rammes.

.