Høyesterett avsa i slutten av januar 2005 dom i en sak som gjaldt lenking på Internett til ulovlig frembudte mp3-filer. Saken har vakt interesse, i og med at den legger opp til en diskusjon omkring ansvaret for spredning av lenker til ulovlig frembudt materiale på Internett. Saken åpner også for en diskusjon av medvirkeransvaret forbundet med lenking. Høyesterett løste denne konkrete saken ved å anvende medvirkeransvaret, men har flere prinsippielle uttalelser som har betydning utover denne konkrete saken.

JusNytt_advokat_Halvor_Manshaus_opphavsrett

.

Oppsummering på Høyesteretts nettside.
Dommen ligger hos Lovdata.

Høyesteretts avgjørelse i Napster-saken inneholder vurderinger som er av interesse i forhold til:
1 - hva vil det si å legge noe ut på Internett, og hva utgjør handlingens begrensning i tid?
2 - er det tilstrekkelig å konstaterere at det foreligger "tilgjengeliggjøring" i lovens forstand, eller krever åndsverksloven § 2 tredje ledd særskilte former for inngrep?
3 - forholdet til medvirkning.

Dommen er enstemmig, og er skrevet av Høyesterettsdommer Gussgard.