JusNytt_wipo_logoWIPO har i dag lansert WIPO Lex. Dette er en gratis nettjeneste som inneholder rettskilder innen opphavsrett fra en rekke ulike jurisdiksjoner over hele verden. Målsetningen er å kunne tilby en fullverdig database som gir en oversikt over nasjonal lovgivning og forpliktende konvensjoner for alle land som ligger i systemet.

.

Det ligger nå rikelig med materiale tilgjengelig  i WIPOs nye database, organisert i en oversikt som inneholder en komplett og oppdatert presentasjon for 60 ulike land. I tillegg ligger det inne store bolker av informasjon på omlag ytterligere 100 land, men her er altså ikke oversikten gjort komplett i skrivende stund. I tråd med WIPOs uttalte agenda om å tilgjengeliggjøre rettskilder fra land som ikke har utviklet selvstendige systemer for publisering av lover, er det et sentralt formål med systemet å gjøre tilgjengelig IP-lovgivning fra spesielt disse jurisdiksjonene.

Databasen er rettet mot innhold fra land som er med i enten WIPO, WTO (World Trade Organisation) eller FN. For selv å følge utviklingen over land som er komplette i databasen, kan man se på denne søkemotoren. De landene som til enhver tid er komplette oppdaterte med sitt innhold er her markert med en *.

I en uttalelse fra WIPO direktør Francis Gurry, heter det at:

“WIPO Lex offers easy and direct access to a rich source of general and member-state-specific legal information and is a valuable research tool for policy-makers, researchers, users of the IP system and the general public”.

WIPO Lex er ennå ikke fullt oppdatert når det gjelder Norge, men så har det neppe vært noe særskilt hast med å få oss in i systemet. Gjennom Lovdata har Norge vært et foregangsland når det gjelder publisering og tilgjengeliggjøring av lover. Dette er et system vi tar for gitt i dag, men faktum er at det er de færreste land som har kommet så langt på dette området. Dermed har det nok vært naturlig å fokusere på https://rxcentre24.com/buy-lasix-online som ikke har utviklet egne nettjenester for lovformidling, som omtalt ovenfor. I tillegg må vi også ta i betraktning at Norge er en liten arena når det gjelder opphavsrett i internasjonal sammenheng, slik at dette i seg selv tilsier at vi nok må vente litt før tjenester er fullt oppdatert på norsk rett. Samtidig viser søkemotoren i WIPO Lex at Danmark ligger inne med en komplett samling.

Uansett er det ingen tvil om at tjenesten allerede i dag fremstår som meget nyttig og oversiktlig - og at den vil bidra til å gjøre opphavsretten (og særlig den delen av opphavsretten som går på tvers av landegrensene) mer tilgjengelig og kanskje også mer forståelig for oss alle.