JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett drm kopi kopibeskyttelse Lexmark slapp ikke inn med sin anke til U.S. Supreme Court, og dermed blir ankeinstansens avgjørelse stående inntil saken blir endelig avgjort. Saken dreier seg om tekniske sperrer Lexmark har introdusert på sine blekkpatroner for å hindre andre aktører fra å selge konkurrerende patroner.

.

Rettslig vern av sperrer

Lexmark International Inc. har altså tapt denne foreløpig siste runden mot den langt mindre aktøren Static Control Components Inc. (SSC). Bakgrunnen for saken er at Lexmark flere år tilbake introduserte en liten databrikke på sine blekkpatroner. Brikken har et motstykke installert i printere produsert av Lexmark. Brikken på blekkpatronen må gå i gjennom en autoriseringsprosess før brukeren kan benytte seg av den nye patronen. På denne måten hindrer Lexmark effektivt at andre produsenter skal kunne tilby konkurrerende blekkpatroner til printere produsert av Lexmark.

Lexmarks konkurrent på blekkpatron-markedet nektet imidlertid å respektere denne sperren. SSC har produsert og solgt patroner som har tilsvarende brikker som patronene fra Lexmark, og som derfor fungerer mot Lexmarks printere. Disse brikkene er utviklet av SSC nettopp for å kunne brukes mot Lexmarks printere. Lexmark svarte med å ta ut stevning og begjære midlertidig forføyning for å stanse SSC's virksomhet. SSC anmeldte på sin side Lexmark for ulovlig konkurransevridende virksomhet. I forføyningssaken fikk Lexmark medhold i første instans den 27. februar 2003. SSC ble pålagt å opphøre salg av blekkpatroner som inneholdt Lexmark-brikken.

Påstander om konkurransevridning og ulovlig omgåelse av sperrer

SSC bragte saken inn for ankeinstansen (U.S. Court of Appeals, Sixth Circuit), hvor resultatet ble snudd. Et sentralt argument i saken er selvsagt Digital Millenium Copyright Act (DMCA), som oppstiller et forbud mot å bryte en teknisk sperre i en rekke sammenhenger. DMCA stammer fra det samme WIPO-direktivet som ligger til grunn for EU-direktivet INFOSOC, som i norsk rett implementeres under den såkalte MP3-loven. Denne avgjørelsen fra USA er dermed av stor interesse i forhold til å se hvordan loven påberopes i praksis, og kan medføre konkurransebegrensende elementer. I forhold til anvendelsen av DMCA på Lexmark-brikkene uttaler Ankeinstansen:

"Nowhere in its deliberations over the DMCA did Congress express an interest in creating liability for the circumvention of technological measures designed to prevent consumers from using consumer goods while leaving the copyrightable content of a work unprotected. In fact, Congress added the interoperability provision in part to ensure that the DMCA would not diminish the benefit to consumers of interoperable devices "in the consumer electronics environment.""

Ankeinstansen opphevet deretter den midlertidige forføyningen, slik at SSC igjen kunne produsere og selge blekkpatroner med Lexmark-brikken. Lexmark forsøkte å bringe forføyningsspørsmålet inn for siste instans. På samme måte som i Norge går ikke amerikansk Høyesterett inn i alle saker som blir anket opp til siste instans. Det foregår en siling, der nåløyet for å slippe inn er meget trangt.

Rettsaken går videre

Høyesterett svarte da også med å avvise Lexmark, som dermed er henvist til å forfølge saken videre under hovedsøksmålet. Samtidig ligger det nå en sterk føring i saken, ved at ankeinstansen som ga SSC fullt medholdt, har tatt klar stilling til sakens sentrale problemstillinger.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.