JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett Internett fildeling peer-to-peerGrokster saken ble prosedert for USAs Høyesterett allerede i slutten av mars 2005, men først nå foreligger den endelige avgjørelsen i saken som er blitt viet stor oppmerksomhet innen opphavsrettskretser. Saken gjelder ansvar for tilgjengeliggjøring av en større fildelingstjeneste på Internett.

. Grokster fikk medhold i underinstansen, men fikk ikke gjennomslag for sin virksomhet i siste instans. Retten la vekt på en totalvurdering av tjenesten, en vurdering som gikk i Groksters disfavør. På sikt vil denne nye vurderingsmodellen kunne bidra til å styrke opphavsretten og hindre rettsstridig distribusjon over åpne nettverk. På den annen side kan avgjørelsen fremtvinge et undergrunnsnettverk som kan vise seg å være vanskeligere å kontrollere og påvirke.

 Du finner en lenger artikkel om denne saken og en analyse av dommen i artikkelsamlingen her på JusNytt.