JusNytt advokat Halvor Manshaus patent mobil pda En amerikansk ankedomstol opprettholdt en avgjørelse om patentinngrep overfor produsenten av BlackBerry, Research In Motion Ltd (RIM). Selskapets produkt er en liten håndholdt enhet som blant annet kan laste ned epost. Ankedomstolen fant samtidig at deler av avgjørelsen fra underinstansen led av feil, og hjemviste deler av saken til ny behandling.

.

NTP bragte saken inn for retten ultimo 2001, og hevdet at det forelå et inngrep i et NTP-patent som beskriver bruken radiofrekvent trådløs kommunikasjon i epostløsninger. RIM produserer BlackBerry, som bruker nettopp slik teknologi for å tilby brukeren trådløst å kunne sende og motta epost på den håndholdte enheten.

Saken ble avgjort av the United States District Court for the Eastern District of Richmond, som ligger i staten Virginia på Amerikas østkyst. I avgjørelsen blir saksøkeren NTP tilkjent MUSD 53,7. Samtidig fikk NTP medhold i sitt krav om forføyning som forbyr RIM å produsere, bruke eller tilby for salg den håndholdte enheten BlackBerry. Forføyinengen står ved kraft til utløpet av NTP's patent løper ut. Patentet står sentralt i saken, og løper først ut 20. mai 2012.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.