EF-domstolen har nå fattet endelig avgjørelse i saken om BioID. Selskapet ønsket å registrere sitt varemerke allerede i 1998, men har møtt sterk motstand underveis. Søknaden ble opprinnelig avvist av OHIM, og har deretter gått flere runder i rettsvesenet. BioID ble i den endelige avgjørelsen fra EF-domstolen avvist som varemerke.  .

Saken dreier seg om et figurativt varemerke, teksten "BioID". Søknaden om dette varemerket ble innlevert av det tyske selskapet BioID AG 8. juli 1998, men ble avslått av OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market - avdeling for varemerke og design)) og flere etterfølgende instanser under henvisning til at søknaden gjaldt en forkortelse for ordet "Biometric IDentification". BioID navnet var ikke tilstrekkelig distinkt til å kunne registreres som varemerke etter kravene i varemerkedirektiverts artikkel 7. I denne artikkelen heter det at et varemerke ikke kan bli registrert dersom merket ikke har tilstrekkelig særpreg.

Det aktuelle varemerket er beskrevet slik i avgjørelsen:

"The trade mark applied for contains the abbreviation BioID and figurative elements, namely the typographical characteristics of that abbreviation, and two graphic elements placed after the abbreviation BioID, namely a full stop (?) and a sign (®)."

 

 

Domstolen avviste flere av anførslene fra BioID under henvisning til at dette var faktiske anførsler som lå utenfor domstolens kompetanse. Flere av BioIDs anførsler ble altså ikke vurdert i siste instans.

EF-domstolen legger etter en konkret vurdering til grunn at varemerket har lite særpreg og langt på vei allerede er innarbeidet hos befolkningen:

"As regards the said abbreviation, and as OHIM rightly found in the contested decision, the relevant public will understand BioID, in the light of the goods and services claimed in the trade mark application, as being made up of the abbreviation of an adjective "biometrical" and of a noun ("identification"), and thus, as a whole, as meaning "biometrical identification". Therefore, that abbreviation, which is indistinguishable from the goods and services covered by the trade mark application, is not of a character which can guarantee the identity of the origin of the marked product or service to the consumer or end-user from the viewpoint of the relevant public."

BioID ble pålagt å bære sakens omkostninger.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.