I tidligere Jusnytt-artikkel om patentdirektivet, ble det påpekt at Ministerrådet hadde en mulighet til å se bort fra EU-parlaments resolusjon om å sende patentdirektivet til ny behandling. Ministerrådet har i dag besluttet å la direktivet passere, til tross for Parlamentets resolusjon.

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent dataprogram

.

Umiddelbart etter at EU-parlamentet sendte direktivforslaget "Computer Implemented Inventions Directive" tilbake til ny behandling, varslet EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barroso, at kommisjonen ville vurdere å vedta forslaget likevel.

I dag ble forslaget behandlet i Ministerrådet som en A-punktsak. Disse sakene går rett til votering, uten at det føres debatt eller diskusjon rundt forslaget. Dermed er det ikke anledning til å foreslå endringer eller justeringer i den teksten som er under votering. Patentdirektivet er dermed godtatt til tross for at EU-Parlamentet nedstemte forslaget i sin nåværende form tidligere i år.

Forslaget har allerede vekket kontrovers, og et sentralt punkt har vært uklarheten omkring hva direktivet egentlig innebærer. Patentdirektivet åpner for vern av "teknisk programvare", et begrep som ikke har et entydig innhold. Motstanderne av direktivet frykter for en overregulering og overbeskyttelse som vil kunne skade enkelte elementer innen industrien. Det har særlig blitt vist til at direktivet kan virke negativt inn på virksomheter som driver med åpen kildekode.

Nå er ikke A-punktsaker så dramatiske som motstanderne av direktivet skal ha det til, dette er en regel som er blitt benyttet av Ministerrådet tidligere. I en organisasjon som til tider kan være meget tungrodd, åpner systemet for at forslag likevel kan presses i gjennom. Direktivet skal følge opp tidligere vedtak, og kommer således ikke som noen overraskelse.

Det dramatiske ligger nok mer i hvordan denne fremgangsmåten vil fyre opp under debatten, med beskyldninger om udemokratisk fremferd og maktspill. Dermed risikerer man å miste fokus på det som er viktigst i denne saken, nemlig direktivets innhold.