Telenor kjøpte 23. august i fjor Tiscalis norske virksomhet av Tiscali International. Kjøpet er blitt vurdert av Konkurransetilsynet, som nå har fattet vedtak i saken.

.

Konkurransetilsynet har besluttet å ikke gripe inn mot Telenors oppkjøp av internettilbyderen Tiscali. I et tidligere forslag til vedtak fra slutten av desember i fjor, varslet Konkurransetilsynet at konkurransen innenfor dette markedet allerede var begrenset, slik at Telenor ville bli pålagt å selge aksjene i Tiscali.

Konkurranseloven åpner imidlertid for at det aktuelle selskapet selv kan fremme forslag til tiltak som kan redusere de konkurranebegrensende elementene forbundet med et slikt oppkjøp. Telenor har i denne prosessen fremmet forslag som innebærer at selskapet ikke vil gjennomføre lignende oppkjøp innenfor en toårsperiode fremover. I tillegg skal Telenor selge avdelingen for oppringt internett ut av Tiscali.

Med dette er oppkjøpet gjort spiselig for Konkurransetilsynet, som godtar oppkjøpet med de forbehold Telenor selv har fremmet som forslag. Spørsmålet er om Telenors forslag endrer på realiten i de konkurransebegrensninger oppkjøpet opprinnelig var forventet å utløse. "Det er svært beklagelig at Telenor, som har en markedsandel på nesten 60 % og tok 3 av 4 nye bredbåndskunder i siste kvartal, tillates å øke sin markedandel ytterligere" uttaler advokat Tomas Myrbostad i Advokatfirmaet Schjødt. Myrbostad er ekspert på telekommunikasjonsrett, og var tidligere ved Post- og teletilsynet. "Kravet om at Telenor skal selge ut kunder med oppringt internett er spill for galleriet fra tilsynets side. Oppringt internett er et døende produkt, og dette er derfor ingen reell begrensning på konkurransen" sier advokat Myrbostad.

Konkurransetilsynet har selv en pressemelding om denne saken, der det fremheves at tjenesten for oppringt Internett må selges ut av Tiscali-virksomheten.