JusNytt advokat Halvor Manshaus telenor telekom

Enitels konkursbo krevde tilbakebetaling av ca. 100 millioner kroner fra Telenor, men fikk ikke medhold av tingretten. Tingrettens dom konklurerer med at Telenors priser ikke var ulovlige. Dommen vurderer forholdet mellom regelverkets krav om kostnadsorienterte priser, sett i forhold til Telenors tidligere mottatte innbetalinger fra Enitel.

.

I en dom fra Asker og Bærum tingrett 14. mars ble Telenor frifunnet for et krav om tilbakebetaling fra Enitels konkursbo. Boet hevdet at Telenor hadde tatt ulovlig høye priser for samtrafikk og leide samband i perioden 1998 til 2001. På denne bakgrunn krevde boet tilbakebetaling av ca. 100 millioner kroner fra Telenor. Retten kom til at Telenors priser ikke var ulovlige. I premissene heter det således fra tingretten at regelverkets krav om kostnadsorienterte priser "kun er en rettsregel som gir anvisning på en økonomisk anbefaling om at prisene skal stå i et visst forhold til kostnadene". Retten fant likevel saken tvilsom og Telenor ble derfor ikke tilkjent saksomkostninger.

"Vi vil sette oss nærmere inn i rettens begrunnelse før vi tar stilling til en anke?, uttaler bobestyrer Mathias Tveten til Jusnytt.