JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerke reklame InternettDanmarks største ølbutikk på nettet får ikke kjøpe reklameplass hos Google. Vinreklame er derimot tillatt hos søkegiganten. Konsekvensen for Øltorget blir mindre fremtredende søkeresultater hos Google. .

Nettavisen for Jyllands-posten skriver om den danske nettsiden www.oeltorvet.dk som tilbyr salg av øl. Nettsiden hadde en lite tilfredsstillende posisjon på resultatlisten på Googles søkeside. For å styrke kjennskapen til øltorget, ønsket danskene å kjøpe reklameplass hos Google.

Google aksepterer på sin side ikke reklame for sprit og øl, og viser til juridiske problemer med å trekke grensene på dette området.

Øltorget har varslet at saken vil bringes inn for konkurransemyndighetene i Danmark.

Saken er illustrerende i forhold til de ulike tilnærminger i håndhevelsen av reklameforbud. På Internett blir dette særlig vanskelig, ved at for eksempel Google må forholde seg til en rekke ulike lover og regler innenfor et område der ytringsfrihet og konkurranseretten står i konflikt med det enkelte lands ønske om differensierte regler om markedsføring av alkoholholdig produkter.

Slike begrensninger i retten til å markedsføre egnetjenester og produkter står under et sterkt press fra aktørenes side. En fersk avgjørelse fra EFTA foreligger i forhold til den norske anvendelsen av reklameforbud i forhold til EØS/EU-reglene.