JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.
EF-domstolen har nå fattet endelig avgjørelse i saken om BioID. Selskapet ønsket å registrere sitt varemerke allerede i 1998, men har møtt sterk motstand underveis. Søknaden ble opprinnelig avvist av OHIM, og har deretter gått flere runder i rettsvesenet. BioID ble i den endelige avgjørelsen fra EF-domstolen avvist som varemerke.  .

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett blizzard battlenet serverBlizzard har i en nylig avsagt amerikansk rettsavgjørelse fått medhold i sine krav om stansing av en ikke-lisensiert tjeneste under henvisning til the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Den aktuelle bestemmelsen er relevant også for norske forhold, ved at DMCA bygger på de samme WIPO-konvensjoner som EU's InfoSoc direktiv. EU-direktivet ble etter en heftig debatt implementert i norsk rett tidligere i år, og ble gjeldende rett fra og med 1. juli. Blizzard har prosdusert spilltitler som World of Warcraft (wow), Warcraft I - III, Starcraft og Diablo-serien. Alle spillene har vært overlegne bestselgere.

.

EPO (The European Patent Office) har nettopp lansert en egen nettside som gir informasjon om regelverket og praksis i forhold til patentering av oppfinnelser knyttet til programvare. Nettstedet vil kunne ha en nyttig funksjon, ettersom mange vil kunne være forvirret i kjølvannet av debatten omkring patentdirektivet som havarerte tidligere i sommer.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett EU kommisjonen har foreslått nye tiltak mot piratkopiering og etterlikninger, og legger opp til en samordnet europeisk lovgivning på området. De nye reglene er særlig rettet mot organisert piratvirksomhet som drives i stor stil og som oppfattes som en trussel mot det bestående opphavsrettsinstituttet. Eu legger dermed opp til strengere reaksjonsrammer innenfor hele det europeiske samarbeidsområdet.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent mobil pda En amerikansk ankedomstol opprettholdt en avgjørelse om patentinngrep overfor produsenten av BlackBerry, Research In Motion Ltd (RIM). Selskapets produkt er en liten håndholdt enhet som blant annet kan laste ned epost. Ankedomstolen fant samtidig at deler av avgjørelsen fra underinstansen led av feil, og hjemviste deler av saken til ny behandling.

.