JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerke EF-domstolen avviste nylig Eurocermex siste forsøk på å varemerkeregistrere øl-merket Corona som en ølflaske med en skive lime i flaskehalsen. Avvisning innebærer at varemerkesaken, som ble innledet allerede i 1998 nå er blitt endelig avgjort. Hovedgrunnen til at søknaden om vern som varemerke ble avvist, var manglende særpreg på flaske/lime konseptet.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett Internett fildeling peer-to-peerGrokster saken ble prosedert for USAs Høyesterett allerede i slutten av mars 2005, men først nå foreligger den endelige avgjørelsen i saken som er blitt viet stor oppmerksomhet innen opphavsrettskretser. Saken gjelder ansvar for tilgjengeliggjøring av en større fildelingstjeneste på Internett.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus personvern fildeling opphavsrett personopplysning InternettSvenske Datainspektionen konstaterer i en ny beslutning at Antipiratbyrån har opprådt i strid med svensk personvernlov. Antipiratbyrån hadde lagret en rekke opplysninger om fildelere på Internett, og denne virksomheten ble fastslått å være ulovlig. Beslutningen kan påklages av Antipiratbyrån innen tre uker. Beslutningen kan da gjøres om eller oversendes til Länsrätten.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett drm kopi kopibeskyttelse Lexmark slapp ikke inn med sin anke til U.S. Supreme Court, og dermed blir ankeinstansens avgjørelse stående inntil saken blir endelig avgjort. Saken dreier seg om tekniske sperrer Lexmark har introdusert på sine blekkpatroner for å hindre andre aktører fra å selge konkurrerende patroner.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent forskning utviklingUSA's Høyesterett har i en fersk avgjørelse lagt til grunn en videre anvendelse av inngrepshjemmelen for forskningsformål i patenterte legemidler enn vi tidligere har sett. Avgjørelsen får likevel begrensede konsekvenser for industrien.

.