JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett Internett media tvU.S. Court of Appeals D.C. Circuit kom nylig med en avgjørelse i en sak som dreier seg om et eget "flagg" som skal fungere som rettighetsadminstrasjonssystem (også kjent som DRM) for digitalt kringkastede sendinger. Retten går i liten grad inn på realiteten i saken, og viser i stedet til manglende kompetanse hos det regulerende organet FCC (Federal Communications Commission) til å utferdige krav om flaggede sendinger.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerke Den 6. april 2005 avsa Oslo tingrett dom i en sak hvor Jo-Bolaget hadde ugyldighetssøksmål mot TINEs to registrerte varemerker GO MORGEN. Jo-Bolaget anførte at Tines merker var forvekselbare med Jo-Bolagets kombinerte varemerke (orddel+figur) GOD MORGON APPELSINJUICE MED FRUKTKÖTT. Tingretten kom til at merkene ikke var forvekselbare. Orddelen GOD MORGON i Jo-Bolagets merke ble ansett svakt for de aktuelle varene, og det måtte derfor tillates registrering av merker som ligger nært opptil.

.

Høyesterett har helt nylig besluttet at ankesaken mellom Findexa AS og Firmakatalogen AS vedrørende bruk av varemerket GULE SIDER skal behandles av Høyesterett. Saken har prinsippiell betydning, og berører særlig friholdelsesbehovet som lagmannsretten la betydelig vekt på under sin behandling av saken. I denne forbindelse vil det bli interessant å se hvordan Høyesterett trekker linjene mellom praksis fra EF-domstolen på dette området, samt Høyesteretts egne uttalelser i God Morgon-saken fra 2002.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus dataspill opphavsrett InternettPå JusNytt har det versert en debatt om gyldigheten av EULA'er (lisensavtaler) som forbyr deltakere i dataspill å omsette gjenstander fra spillet i den virkelige verden. De fleste nettspill har nettopp slike forbud i sine lisensavtaler. Sony bryter med denne tradisjonen, og åpner nå opp for omsetning av virtuelle eiendeler på virtuelle nettaksjoner, der kun pengene du betaler er "ekte". Markedet for slike varer antas å ligge på 5-12 milliarder kroner.

.

Telenor eier store deler av infrastrukturen som brukes for å tilby bredbånd i Norge. Dermed innehar Telenor en dominerende rolle både på tilbudssiden og på nettsiden. Denne dominerende stillingen er en utfordring for andre bedrifter som ønsker å tilby bredbånd på det eksisterende aksessnettet. En ny rapport fra Sintef belyser disse utfordringene.

.