JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

De nordiske forbrukermyndighetene diskuterer temaer innenfor sine myndighetsområder, og gir ut omforente uttalelser om ulike spørsmål. Det er nå kommet en uttalelse om markedsføring av ekomtjenester.

.

Telenor kjøpte 23. august i fjor Tiscalis norske virksomhet av Tiscali International. Kjøpet er blitt vurdert av Konkurransetilsynet, som nå har fattet vedtak i saken.

.

I tidligere Jusnytt-artikkel om patentdirektivet, ble det påpekt at Ministerrådet hadde en mulighet til å se bort fra EU-parlaments resolusjon om å sende patentdirektivet til ny behandling. Ministerrådet har i dag besluttet å la direktivet passere, til tross for Parlamentets resolusjon.

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent dataprogram

.

Lagmannsretten har i kjennelse i tvisten mellom Notar og Finn om søketjenester og varemerke på Internett gitt Finn fullt medhold. Kjennelsen berører investeringsvernets rekkevidde på Internett, og inneholder prinsippielle uttalelser om varemerkers funksjon som kvalitetsstempel så vel som reglene om god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

.

Patentdirektivet legger opp til å styrke vernet om dataprogrammer, ved at disse skal kunne patenteres. Det foreslåtte vernet blir av enkelte vurdert som nødvendig for å verne om dataindustriens interesser, mens det fryktes at vernet blir for omfattende, og vil virke hemmende på nyskapning og innovasjon.

JusNytt Advokat Halvor Manshaus patent direktiv kanskje utsatt .