Denne artikkelen er en avhandling skrevet av Halvor Manshaus som vitenskapelig assistent ved Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Temaet for avhandlingen er mer aktuelt enn noensinne, selv om enkelte endringer er blitt innført i regelverket etter at avhandlingen ble publisert i Complex-serien i 1997. Dette er likevel den eneste samlede fremstilling av norsk lotteri- og pengespillrett, og avhandlingen gjøres altså nå tilgjengelig her. 

.

Her er teksten fra vaskeseddelen på CompLex nr. 4 1997 der avhandlinger er publisert:

Private pengespill på Internett
Den teknologiske utvikling har i dag kommet så langt at man ved hjelp av en datamaskin kan handle varer og forbruke tjenester fra sitt eget hjem. Her analyseres de rettslige problemstillinger omkring en slik tjeneste: Private pengespill som formidles til deltakeren over Internett.
Forfatteren tar blant annet for seg hva som i lovens forstand utgjør et privat pengespill, og hvilke begrensninger slik virksomhet er undergitt. Videre behandles reguleringen av utenlandske pengespill på Internett, samt dette regelverkets forhold til EØS-avtalen.