Nedre Romerrike tingrett har avsagt en interessant dom som berører advokaters rett til å fremme ytringer og meninger på vegne av klient.

Artikkelen er også publisert i Advokatbladet nr. 4 i 2005.

.

Artikkelen omhandler varemerkerettens anvendelse på elektroniske medier. Forfatteren fokuserer på ulike problemstillinger knyttet til varemerker i søkemotorer, lenker og frames.

Artikkelen er skrevet på engelsk, og er også publisert i Tidskrift for Forretningsjuss 2004 nr. 4, s.414

.

Artikkelen er fra 1996, og er tidligere publisert i Nordisk årbok for Rettsinformatikk 1997. Artikkelen bygger på en særavhandling med samme tittel, skrevet ved Universitetet i Bergen med støtte fra Det juridiske fakultet. Avhandlingen er publisert i Complex 7/97 og finnes tilgjengelig i fulltekst. Forfatteren, Tomas Myrbostad er senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt AS

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett DRM kopisperre WIPO-Artikkelen er tidligere publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 1. mars 2005.
Ved sitt forslag til endringer i åndsverksloven har Kultur- og kirkedepartementet vekket stor interesse og debatt. Dessverre kan innholdet kun endres marginalt i forhold til det som er foreslått, ved at Norge her må følge det styrende EU-direktivet som ligger til grunn for forslaget. EU har igjen blitt ledet i hånden av WIPO, en internasjonal organisasjon for regulering av opphavsrett.

DVD-saken var gjenstand for stor oppmerksomhet over hele verden. Dette skyldtes særlig den sterke medieinteressen rundt saken i USA. Her pekes det på enkelte elementer som lå til grunn for medias dekning av saken. Artikkelen er skrevet av forsvareren i saken, advokat Halvor Manshaus, og er oppdatert etter dommen fra lagmannsretten 22. desember 2003.